سلام
کشش به جنس مخالف یه ویژگی طبیعی ما انسان هاست ، این کشش وجود داشته و خواهد داشت و از بین رفتنی هم نیست . عادی هم نخواهد شد .
در کنار این کشش ذاتی ، خدا به ما عقل و اختیار داده که می تونیم با کمک عقل و اختیار ، اون کشش رو مدیریت کنیم . در کنار این ها امتیازات دیگه ای  هم داریم ؛
ایمان به خدا، تعهد به دین و دستورات دینی .
در این بین خانم ها یه نقطه قوت دارن که اگه بد مدیریت بشه ، تبدیل خواهد به بزرگ ترین نقطه ضعف اون ها . اون هم چیزی نیست جز احساسی بودن ذاتی اون ها .

↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل دختران جوان (۲۳۱۱ مطلب مشابه) تربیت رفتاری دختران (۹۷ مطلب مشابه) قطع رابطه با جنس مخالف (۶۴ مطلب مشابه) ارتباط با جنس مخالف (۸۱ مطلب مشابه) مسائل مردان (۴۶ مطلب مشابه) مطالب محسن نجفی (۱۳۶ مطلب مشابه) جهت اطلاع پدران و مادران (۱۴۹ مطلب مشابه) دوستی با جنس مخالف (۱۲۵ مطلب مشابه) رفتارشناسی دختران (۳۹ مطلب مشابه) نیاز عاطفی دختران (۱۸ مطلب مشابه)