بیا با کفش‌های من چند قدم راه برو...
دیگر کفش‌هایم اندازه‌ی پاهایم نیست، شاید اندازه‌ی تو باشه بیا چند قدم با کفش‌های من راه برو..
گفت: از بس تنبل هست که دیر رسیده...
اما همون موقع پنچر کرده تا وسیله پیدا کنه دیرش شده
گفت: از بس به پاکیزه اش اهمیت نمی ده  ژولیده اومده...

اما همان شب درگیر لوله های ترک خورده خونه اش بود
گفت: از بس خیس هست یک قطره از دستش نمی چکد...
اما همون موقع درگیر هزینه ی بیماری همسرش بود 
گفت: از بس بازیگوشی کرده درسش رو نخوانده بود...
اما همان شب در گیر دعوای پدر و مادرش بود 
گفت: از بس خودخواه است یک نگاه هم نمی کنه...
اما همون شب از بس گریه کرده  چشمانش گود افتاده بود
گفت: از بس زن ذلیل است از زنش
حساب می بره...
اما همون موقع زنش در دوران بارداریش بود 
گفت: از بس گنده دماغ است که داد و هوار می کنه
اما همون موقع اون زندگیش رو از دست داده بود 
از بس...
اما...
اگر می‌خواهی قضاوت کنی اول  چند قدم با کفش هایش قدم بزن شاید اندازه‌ی پاهای تو باشه.


برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مطالب کاربران (۸۹۱ مطلب مشابه)