سلام خانواده برتری ها

پیشنهادی دارم برای همسن های خودم. به تازگی وارد دهه سی زندگی شدم. 

همه خانواده برتری های بالای سی سال بیان و در مورد مهمترین مشکل یا معضلی که شب و روز درگیرش هستن حرف بزنن


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
ازدواج و مسائل گوهران کشف نشده (۹۱ مطلب)
ازدواج و مسائل درک نشدگان (۷۲ مطلب)
صفحات خاص (۲۲ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه گفتگوی دختران و پسران بالای 30 سال) ، (۱۴۶) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید