ورک شاپ شناسی
شکاک وفادار:

شکاک وفادار اعتقاد دارد که شما باید امنیت و اطمینان را در دنیایی خطرناک که نمی توانید به آن اطمینان کنید، به دست آورید. بنابراین شش ها بصری، کنجکاو، قابل اعتماد، دوستانه و حلال مشکلات  هستند و در عین حال ممکن است شکاک، اتهام زننده و هراسان باشند.

شعارشان این است:

"من مهربان و دیرباور هستم"

شش ها متعهد و مبتنی بر امنیت، قابل اعتماد، کوشا و مسئولیت پذیر هستند ،عیوب را به خوبی پیدا می کنند و مسائل را پیش بینی می کنند و همکاری پرورش دهنده دارند و می توانند حالت دفاعی، گریزان، و مضطرب بگیرند و در حالیکه شاکی از استرس زیاد هستند اما در حالت استرس کار می کنند.

ممکن است آنان محتاط و دودل باشند اما در عین حال انفعالی، جسور، و مبارز نیز باشند. این افراد به طور معمول با شک و سوء ظن به خود مشکل دارند اما در بهترین حالت از نظر درونی پایدار و متکی به خود می باشند و شجاعانه از خود و دیگران دفاع می کنند.

شش ها بیشتر از دیگر تیپ های شخصیتی به دوستان و اعتقادات خود وفادار هستند. آنان خود را با دیگران تطبیق می دهند و نسبت به دیگر تیپ ها روابطی بلند مدت تر برقرار می کنند.

شش ها به ایده ها، سیستم ها و عقاید نیز وفادارند حتی آن عقایدی که ایده ها و قدرت ها را زیر سؤال برده و به چالش می کشد. در واقع همه شش ها وضع موجود را قبول نمی کنند و ممکن است اعتقادات آنان سرکشانه و ضد اقتدارگرایی و حتی انقلابی باشد. در هر صورت آنان از عقاید، خانواده و جامعه خود بیشتر از خودشان محافظت می کنند.

دلیل وفاداری شش ها به دیگران اینست که آنان نمی خواهند طرد و بدون پشتیبان شوند . بنابراین کمبود اعتماد به نفس مشکل اساسی شش هاست. شش ها به این باور رسیده اند که قدرت درونی لازم برای رو به رو شدن با چالش های زندگی به تنهایی را ندارند و روز به روز بیشتر بر دوستان، اعتقادات، ساختارها و راهنمایی های دیگران تکیه خواهند کرد.

با اینکه شش ها مرکز تیپ های متفکر هستند ولی بیشترین مشکل را در برقراری ارتباط با راهنمای درونی خود دارند و در نتیجه آنان به فکر و قضاوت خود اعتماد ندارند ،این به آن معنی نیست که آنان فکر نمی کنند بلکه برعکس آنان زیاد فکر می کنند و زیاد نگران می شوند اما از گرفتن تصمیم های مهم می ترسند و در عین حال به هیچ کس اجازه نمی دهند که برای آنان تصمیم گیری کند ،آنان نمی خواهند تحت کنترل باشند اما با این وجود از قبول مسئولیت نیز می ترسند و ضرب المثل قدیمی ژاپنی " برگ علفی که خیلی بلند شود، تکه تکه خواهد شد " دقیقا بیان همین طرز فکر شش هاست.

شش ها همیشه از نگرانی های خود آگاهی دارند و همیشه سعی می کنند با روابط اجتماعی سنگری در برابر آنها بسازند. اگر آنان احساس کنند که از پشتیبانی کافی برخوردار هستند می توانند با اعتماد به نفس جلو بروند. اما اگر اینگونه نباشد، نگران شده و به خودشان شک می کنند و میگویند:

" من تنهام! حالا چی کار کنم؟! "

سوال خوبی که شش ها باید از خود بپرسند اینست :

"من چه وقت احساس امنیت می کنم؟" و یا اصلا "امنیت یعنی چه ؟ " شش ها بدون داشتن راهنمایی های درونی لازم و احساس حمایت شدن ناشی از آن، همیشه در حال کوشش برای یافتن تکیه گاهی مستحکم هستند.

شش ها تلاش می کنند شبکه ای از اعتماد روی پس زمینه ای از بی ثبانی و ترس بنا کنند.

معمولا نگرانی ناشناخته ای وجود آنان را فرا گرفته که مدام تلاش می کنند برایش دلیلی پیدا کنند و یا بسازند. آنان می خواهند چیزی واضح و روشن در زندگی خود احساس کنند و می توانند به توضیحات و موقعیت هایی که وضعیتشان را بیان کند، بچسبند.

چون برای شش ها سخت است که به باور ،اعتماد، ایمان و عقیده برسند ،داشتن حس پایداری و ثبات در آنان، خیلی مهم است که وقتی باور قابل اعتمادی به وجود آوردند، هیچ کس نتواند آن را زیر سؤال ببرد.

همین موضوع برای افرادی که در زندگی آنان حضور دارند نیز صادق، است، یعنی وقتی آنان فهمیدند که می توانند به کسی اعتماد کنند حتی حاضرند راهی طولانی را طی کنند تا بتوانند با کسی که برای واکنش های عاطفی و رفتاری آنان در نقش الگو و مربی است، ارتباط برقرار کنند و سپس برای حفظ آن رابطه حاضرند هر کاری انجام دهند.

 " اگه نمیتونم به خودم اعتماد کنم باید کسی رو پیدا کنم که بتونم به اون اعتماد کنم  "

تا زمانی که آنان با راهنمای درونی خود در تماس نباشند، وضعیتی مثل توپ پینگ پونگ خواهند داشت و ممکن است با هر اتفاقی از این رو به آن رو شوند. به دلیل این ویژگی آنان هیچ فرقی نمی کند که ما درباره آنان چطور فکر کنیم چون خلاف آن نیز درست است. آنان هم قوی و هم ضعیف، ترسو و شجاع، قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد، شیرین و ترش، تهاجمی و انفعالی، قلدر و بی بنیه، در حال دفاع و در حال حمله، ذهن گرا و عمل گرا، اهل کار گروهی و اهل تک روی، معتقد و شکاک، مهربان و بدجنس، بخشنده و خسیس، ... هستند. شش ها جمیع اضداد و این ویژگی » در واقع

" اثر انگشت" شخصیت آنان است.

بزرگترین مشکل شش ها اینست که بدون حل کردن ناامنی های عاطفی خود تلاش می کنند محیط امنی برای خود بسازند. وقتی آنان چگونگی رو به رو شدن با نگرانی های خود را یاد بگیرند،می توانند در هر حال حتی در شرایط متغییر و نامعلوم ،آرام و شجاع باشند.

تیپ شش را پارانوئید هم می گویند و دو نوع دارند: فوبیک (تشویشی) و ضد فوبیک (غیر تشویشی).

شش تشویشی از زندگی می ترسد و نسبت به آن خشمگین است، بالا و پایین های زیادی دارد، تجزیه و تحلیل را جایگزین عمل می کند و آکنده از شک نسبت به خود است.

شش غیر تشویشی هم همین کارها را انجام میدهد و هدفش فهمیدن نیت دیگران است و وقتی مردم از بازجوئی های او ناراحت می شوند او به شک خود اطمینان پیدا می کند و آن وقت است که به طور مستقیم با  خطرات مواجه میشود  تا بر ترس خود غلبه کند.

هر دو نوع شش ها یک ریشه روانشناختی دارند.

 

کسانی که تیپ شش را در کودکی بزرگ کرده اند افراد قابل اعتمادی نبوده اند، رفتارشان قابل پیش بینی نبوده و معمولا آنان را تنبیه و یا تحقیر کرده اند. آن دسته از شش ها که بیش از حد، مراقب اطراف و نیت اطرافیان خود هستند، کودکانی بوده اند که نه به خاطر بدرفتاری های خود بلکه به علت ناراحتی های روانی سرپرستان خود، تنبیه می شده اند. تیپ شش در کودکی بدون حفاظ، بدون یک جای امن و بدون حامی بوده است.

تیپ شش در جوانی اعتماد خود را به صاحبان قدرت از دست داده است. در کودکی از کسانی که بر او قدرت و تسلط داشته اند می ترسیده و قادر به دفاع از خود نبوده است. این حالت در بزرگسالی هم همراه او می ماند و او را نسبت به دیگران مشکوک می کند. تیپ شش تلاش می کند با این احساس ناامنی خود یا از طریق یافتن یک حامی قدرتمند و یا مخالفت با صاحبان قدرت و حمایت از ضعیفان، برخورد کند.

عدم اعتماد تیپ شش به صاحبان قدرت یا باعث می شود او به یک صاحب قدرت وابسته شوند تا از او حمایت کند و یا اینکه علیه آن صاحب قدرتی که سعی می کند از ضعفش سوء استفاده کند، طغیان کند. این افراد برخلاف جریان آب شنا می کنند و می توانند برای دوستی که در مخمصه افتاده است فداکاری های قهرمانانه ای انجام دهند.

 

شش ها در کودکی:

دوستانه، دوست داشتنی و وابسته هستند و ممکن است سرسخت، ارباب منش نیز بوده و با طعنه و کنایه با دیگران برخورد کنند.

نگران هستند و بیش از حد مراقب؛ خطرات را پیش بینی می کنند.

با بهترین دوستان یا پدر و مادرشان گروهی به شکل « ما در برابر آنان » می سازند.

برای داشتن حامی به دنبال صاحبان قدرت و گروه ها می روند یا اینکه صاحبان قدرت را به چالش کشیده و شورش می کنند.

توسط پدر و مادر غیر قابل پیش بینی یا معتاد، مورد بی مهری و یا سوء استفاده قرار گرفته اند و یا اینکه ترس پدر و مادری بیش از حد نگران را به ارث برده اند.

 

شش ها به عنوان پدر و مادر:

به شدت احساس وظیفه می کنند و معمو ل عاشق فرزندانشان بوده و به خوبی آنان را پرورش می دهند.

بعضی اوقات مخالف دادن استقلال به فرزندانشان هستند.

بیش از حدی که واقعا ممکن است به فرزندانشان آسیبی برسد، نگران آنان هستند.

بعضی اوقات در گفتن نه و تعیین مرزها مشکل دارند.

 

تیپ ۶ از نظر جسمی:

شش ها به عنوان یک تیپ ذهنی، از قوه درک خود برای پیش بینی کردن مشکلات، پیدا کردن راه حل ها و ایجاد قواعد و روندهایی که باعث برقراری امنیت می شوند، استفاده می کنند. بعضی از شش ها محتاطند در حالی که بعضی دیگر به استقبال خطرات می روند. اما همه آنان سیستم هشدار عصبی حساسی دارند که در صورت حس کردن خطر به سرعت هشدار می دهد، حتی اگر آن خطر ذهنی باشد و یا اینکه بزرگ نمایی شده باشد.

شش های تشویشی محتاط به کنار کشیدن متمایل هستند، یا به شکل فیزیکی و یا رفتن به تخیلات خود و شش های غیر تشویشی به انباشتن تنش و سختی عضلانی گرایش دارند.

 

تیپ ۶ از نظر معنوی:

سفر معنوی شش ها نسبت به دیگر تیپ ها مشخص تر و واضح ترست. بچه ای که دنیا را به شکلی تهدیدآمیز و غیر قابل پیش بینی تجربه کرده و دچار ترس و شک شده، باید یقین و اعتماد به نفس، دیگران و دنیا را دوباره به دست بیاورد. به یقین رسیدن کمک بزرگی برای انسان شکاک وفادار است چرا که یقین پیش از اثبات می آید.

 

تیپ ۶ از نظر روانی:

شش ها از ادراک و هوش خود برای فهمیدن دنیا و دوست یا دشمن بودن دیگران، استفاده می کنند . تمرکز آنان روی حفظ امنیت گروه، پروژه یا جامعه است. شش ها در پیش بینی مشکلات و پیدا کردن راه حل ها خیلی خوب عمل می کنند. آنان بین شک و اطمینان، مؤمن واقعی یا سرکشی در نوسان هستند. شش ها در حالت تشویشی محتاط، مردد و نگران هستند و کارها را عقب می اندازند و در حالت غیر تشویشی فعال بوده و خود را برای پیروزی بر ترس هایشان آماده می کنند.

اگر شش ها یاد بگیرند که به خود و دیگران اعتماد کنند انعطاف بیشتری به دست می آورند و شجاعت عمل کردن را حتی با وجود داشتن شک و تردید به دست می آورند.

 

مکانیزم دفاعی:

شش ها از فرافکنی برای فرار از ترس از طرد شدن و وفادار تصور کردن خود، استفاده می کنند. آنان برای تضمین امنیت و توجیه وفاداری، احساسات مثبت را به یک رابطه یا یک شکل اقتدار بیرونی نسبت می دهند. آنان برای توجیه احساس ترس و بی اعتمادی درونی احساسات منفی را به دیگران نسبت می دهند و سپس به دنبال اثبات منفی بودن آنها می روند.

 

حالت سالم تیپ ۶:

خود را قبول دارند و به خود و دیگران اعتماد دارند، در عین اینکه مستقل هستند ،خواهان همکاری و همزیستی به شکلی برابر هستند. اعتماد به نفسشان باعث می شود شجاع و مثبت اندیش باشند و خصوصیات رهبری داشته باشند و به راحتی احساسات خود را بیان کنند.

 می توانند در دیگران پاسخ های عاطفی قوی ایجاد کنند. جذاب، محترم، دوست داشتنی و مهربان هستند. اعتماد برای آنان مهم است. دوست دارند با دیگران درآمیزند و ارتباط و اتحاد پایدار ایجاد کنند.

 خود را وقف تک تک افراد و جنبش هایی که به آنها اعتقاد دارند،می کنند ، وظیفه شناس، قابل اتکاء و قابل اعتماد هستند. به سختی کار می کنند و در کارشان پشتکار دارند. برای دیگران فداکاری می کنند. در محیط اطراف خود امنیت و ثبات به وجود می آورند. در گروه روح  همکاری به وجود می آورند.

در حالت سالم رفتار شش ها با "نیاز به داشتن امنیت " کنترل می شود،به عبارتی نیاز به داشتن امنیت سبب می شود شش ها به دیگران به خصوص قدرتمندان، وفادار باشند و از این طریق امنیت بیشتری نسبت به دیگران به دست آورده و نیازشان برطرف شده و به تعادل برسند.

 

حالت متوسط تیپ ۶:

 وقت و انرژی خود را هزینه چیزی می کنند که از ایمنی و پایداری آن اطمینان دارند. در سازماندهی و تعیین ساختارها برای داشتن امنیت و ثبات به دنبال اتحاد و قدرت می گردند. به طور مداوم مراقب بوده و مشکلات را پیش بینی می کنند.

 واکنش آنان در برابر دستورات دیگران به شکل  پرخاشگرانه است ،تن به کار نداده و متزلزل،دو دل، محتاط، خیال پرداز و دمدمی می شوند . واکنش بسیار سریعی نشان می دهند، نگران می شوند، شکایت می کنند و پیام های متناقض ارسال می کنند. تناقض درونی آنان باعث می شود به شکلی غیر قابل پیش بینی واکنش نشان دهند.

آنان برای جبران ناامنی حالتی متخاصم پیدا می کنند و طعنه آمیز صحبت می کنند، دیگران را به خاطر مشکلاتشان مذمت می کنند و با غریبه ها خوب برخورد نمی کنند. بسیار واکنش پذیر و دفاعی هستند و مردم را به دوست و دشمن تقسیم می کنند و در جستجوی هر چیزی که امنیتشان را تهدید می کند، هستند. با وجود اینکه از قدرت می ترسند ولی اقتدارگرا هستند. خیلی مشکوک می شوند و در عین حال توطئه آمیز و برای کم کردن ترس خود دیگران را می ترسانند.

در حالت متوسط وقتی شش ها به دیگران آنچنان وفادار نباشند احساس ناامنی خواهند کرد و این باعث می شود آنان به دنبال قدرت باشند و خود را به آن وفادار کنند و یا اینکه به اطرافیان خود بیشتر وفادار شوند. لذا در چرخه مثبت به تعادل خواهند رسید.

 

حالت ناسالم تیپ ۶:

از ترس اینکه امنیت خود را از بین برده باشند، هراسان و دستپاچه می شوند و خود را با احساس حقارت شدیدی تحقیر می کنند. خود را بی دفاع می بینند و به دنبال قدرت و یا اعتقاد قوی تری برای حل همه مشکلات می گردند. دیگران را خیلی زیاد تحقیر و سرزنش کرده و بین آنان تفرقه می اندازند.

احساس می کنند مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و تحت تعقیب دیگران هستند. با انجام کارهای ناگهانی و غیر منطقی باعث می شوند ترس هایشان اتفاق بیافتد.

3. هیستریک شده و از مجازات فراری میشوند ، خودخوری می کنند و به خودکشی تمایل پیدا خواهند کرد. معتاد به الکل می شوند، در مصرف دارو زیاده روی می کنند و با رفتارشان خود را پست و حقیر می کنند. اختلالات شخصیتی کنش پذیر پرخاشگر(passive-aggressive) و پارانوئید در آنان شایع است.

رفتار شش ها در حالت ناسالم با "ترس از طرد شدن "کنترل می شود،به عبارتی در حالت ناسالم، ترس از طرد شدن باعث می شود شش ها به دیگران مشکوک شده و به آنان اعتماد نکنند و درنتیجه کمتر احساس امنیت کنند و به دنبال آن احساس ترس آنان از طرد شدن نیز بیشتر خواهد شد.

 

اعتیادهای تیپ ۶:

رژیم غذائی سخت گیرانه آنان باعث عدم تعادل تغذیه ای در آنان می شود و معمولا میگویند.

 " سبزی دوست ندارم " .

بیش از حد کار می کنند.

از کافئین و آمفی تامین ها برای بالا بردن استقامت خود استفاده می کنند و همچنین از الکل و آرامبخش ها برای از بین بردن نگرانی و تشویش.

نسبت به تیپ های دیگر احتمال بیشتری در اعتیاد به الکل دارند.

 

چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با تیپ ۶:

  پایدار و قابل اعتماد باشید.

  افکار و احساساتتان را فاش کنید.

  از توجه آنان به مشکلات قدردانی کنید و با قواعد و روندها موافقت کنید.

  پیش از شروع با تصدیق مشکلاتی که ممکن است رخ دهد، به آنان بپیوندید.

  تا جای ممکن صریح و رک باشید و مبهم رفتار نکنید.

  به آنان با دقت گوش کنید.

 درباره نگرانی های او قضاوت نکنید.

  به او در مورد ارتباطی که با یکدیگر دارید، اطمینان دهید.

  لطیفه تعریف کنید و با او بخندید.

  او را به آرامی وارد تجربه های جدید کنید.

 در مورد واکنش های بیش از حد او، بیش از حد واکنش نشان ندهید.

 

نکات مهم:

وقتی تیپ شش در جهت رشد و پیشرفت خود حرکت کند،ان شخصیت ترسو و بدبینمانند تیپ 9سالم،ارام و خوش بین خواهد شد .

وقتی تیپ شش تحت فشار روحی قرار گیرد ،ان شش وظیفه شناس ناگهان مانند تیپ 3،رقابتی و متکبر خواهد شد.

تیپ ششی که بال سمت تیپ 5 او قوی تر از بال دیگرش باشد ،شخصیتی مدافع دارد و تیپ ششی که بال سمت تیپ 7 او قوی تر باشد ،دوستی قابل اعتماد است.


شادکام باشید.


مرتبط با شخصیت شناسی:

ورک شاپ شخصیت شناسی

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ اصلاح گر

ورک شاپ شخصیت شناسی، تیپ مددکار

ورک شاپ شخصیت شناسی ، تیپ موفقیت طلب

ورک شاپ شخصیت شناسی ، تیپ رمانتیک

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ حامی

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ کنجکاو

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ خوش باش

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ میانجی

شخصیت شناسی مکتب یونگ به طور خاص MBTI

زئوس تایپ ها، رابطه عشق و قدرت

شخصیت شناسی مکتب یونگ از زبان اسکیزوئید


برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مطالب مرحومه آیدا (۴۴ مطلب مشابه)