تیپ1) اصلاح‌ گر:

 افرادی وظیفه شناس و با اخلاق،با حسی قوی از بایدها و نبایدها هستند، معلمان و طرفداران تغییر  و پیوسته در تلاش برای بهبود مسائل بوده اما از انجام هرگونه اشتباه در هراس می باشند. با سازماندهی منظم، نظم و وسواس زیاد سعی می کنند تا استانداردهای بسیار بالایی را در کار خویش حفظ کنند اما خطر لغزش بسوی نگاه انتقادی و آرمان گرایی دارند. این افراد معمولا عصبی و بی صبر هستندو در بهترین حالت عاقل،فهیم، واقع گرا و ممتاز هستند و حتی می توانند از نظر اخلاقی یک قهرمان باشند.

شعار افراد این تیپ:

"من هر کاری را به روش درستش انجام می دهم"

به یک ها اصلاح گر می گویند چون احساس وظیفه میکنند و به همین دلیل می خواهند همه چیز را بهبود دهند و تا جایی که بتوانند این کار را انجام می دهند. آنان به شدت خواهان بهبود اوضاع فلاکت بار، به خصوص فلاکت اخلاقی هستند، ، تا در نهایت انسان ها بتوانند بدرخشند، به تعالی برسند و زندگی بهتری داشته باشند.

یک ها اهل عمل هستند، آنان دوست دارند به بهترین وجه ممکن کارها را انجام دهند. بعضی از آنان احساس می کنند وظیفه ای بر عهده دارند و برای انجام آن کافیست تمام توان خود را در کاهش بی نظمی هایی که در اطراف خود می بینند، به کار گیرند.

علاوه بر این یک ها خیلی هدف گرا هستند و همچنین احساس می کنند باید اعمال خود را برای خودشان و بیشتر اوقات برای دیگران نیز، توجیه کنند. یک ها زمان زیادی را به تفکر در مورد عواقب اعمالشان و چگونگی جلوگیری از انجام اعمالی بر خلاف اعتقاداتشان، اختصاص می دهند. به همین دلیل یک ها معمو ل خودشان را متقاعد می کنند که از تیپ تفکر محور هستند، آنان خود را خردگرایانی می بینند که فقط بر مبنای منطق و حقیقت عینی حرکت می کنند. اما حقیقت چیز دیگریست؛ آنان افرادی هستند اهل عمل که به دنبال دلیلی منطقی برای آنچه احساس می کنند باید انجام دهند، می گردند. آنان از اعتقادات و قضاوت کردن برای کنترل و هدایت خود و اعمال خود،استفاده می کنند.

یک ها در تلاش برای پایبند ماندن به اصولشان، در برابر تأثیر پذیرفتن از غرایزشان مقاومت می کنند و آگاهانه از انجام و یا بیان آزادانه آنها خودداری می کنند ،معمولا دیگران آنان را خیلی خوددار و حتی خشک و نرم نشو، می بینند در صورتی که از نظر خود اینگونه نیستند. از نظر خودشان بهتر است هوس ها و آرزوهای خود را بیان نکنند تا مبادا کسی حسرت بخورد.

یک ها اعتقاد دارند که در صورت سخت گیری بر خود و در نهایت کامل شدن تصدیق خود و دیگران را به دست خواهند آورد. اما تلاش آنان در کمال گرایی، آن هم به شکلی که خود تعریف می کنند، زندگی شخصی شان را خیلی سخت می کند. یک ها دنیا و کارهایی که انجام می دهند را کامل نمی دانند و اعتقاد دارند قطعا اشتباهاتی وجود دارد و این باعث می شود آنان به راهنمایی های درونی خود و درنتیجه به زندگی، اعتماد نداشته باشند و به جای آن،  به وجدان خود یعنی صدای درونی که از کودکی یاد گرفته اند و آنان را به سوی کمال، همان چیزی که می خواهند، فرا می خواند، متکی هستند.

اگر یک ها کاملا شیفته شخصیت خود شوند، تفاوت ناچیزی بین آنان و آن صدای سخت گیر باقی می ماند. جدا شدن از آن صدا و توجه به نقاط قوت و محدودیت های خود، عامل رشد شخصیتی یک هاست.

تیپ های یک معمولا در کودکی مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند و این باعث شده آنان برای انجام کارها به شیوه درست، وسواس پیدا کنند تا مورد انتقاد قرار نگیرند. وضعیت خانوادگی از آنان بچه ای حرف شنو ساخته و در عین حال باعث شده انتقادات پدر و مادرشان به یک صدای درونی تبدیل شود. بعضی از آنان در کودکی مسئولیت سنگینی به عهده گرفته اند و خود به پدر و مادر خود تبدیل شده اند.

یک ها در کودکی:

در مورد انتقادهایی که ممکن است از دیگران بشنوند، خود را نکوهش می کنند.

از انجام کارهایی که فکر می کنند ممکن است بی عیب و نقص انجام نشود، خودداری می کنند.

وظیفه شناس هستند.

 

یک ها به عنوان پدر و مادر:

 به فرزندان خود مسئولیت پذیری و ارزش های اخلاقی قوی را یاد می دهند.

 پایدار و منصف هستند.

 نظم و ترتیب شدیدی برقرار می کنند.

 

تیپ ۱ از نظر جسمی:

یک ها به عنوان یکی از تیپ های جسم محور، معمولا انرژی فیزیکی زیادی دارند، اما آنان کنترل درونی شدیدی روی احساسات و غرایز خود به وجود آورده اند. ممکن است این ویژگی آنان به گرفتگی و سفت شدن عضلاتشان به خصوص در اندام های فک، گردن، شانه ها، دیافراگم و کف لگن منجر شود. یک ها آگاهی خوبی از اندام های شکمی خود دارند ولی ممکن است ضمیر خودآگاه آنان متوجه این موضوع نباشد.چون معمولا آنان در دیافراگم خود احساس گرفتگی و سفتی می کنند و ممکن است تنفس برای آنان مشکل باشد.

تیپ ۱ از نظر معنوی:

سفر معنوی تیپ یک ،برای پذیرفتن کمال ذاتی در دنیا،در وجود خودشان است. وقتی که تیپ یک رابطه خود با خشم را تغییر دهد و اشتباهاتش را به عنوان بخشی از مراحل رشد و یادگیری خود بپذیرد، باوقار و متین خواهد شد. تیپ یک وقتی به آرامش می رسد که به جای نیاز به بر حق بودن   اشتباهات، تفاوت ها، علایق ذاتی و ابهامات را بپذیرد.

تیپ ۱ از نظر روانی:

یک ها منتقد درونی قوی ای دارند و تمایل دارند دنیا را سیاه و سفید ببینند.

آنان معمولا نیازها و علایق شخصی خود را نادیده می گیرند که ممکن است به عصبانیت و یا احساس گناه در برابر رفتارها و گفتارهایی که به نظرشان غلط است، منجر شود. یک ها آرمان گرا هم هستند و برای بهبود شرایط محیط خود تلاش زیادی می کنند.

مکانیزم دفاعی:

دستورات بی رحمانه منتقد درونی آنان معمولا باعث نادیده گرفته شدن نیازها و احساسات آنان می شود ،لذا یک ها از واکنش وارونه برای کنترل خشم و احساسات و غرایز خود استفاده می کنند. در واقع آنان با کمک این روش تصوری که از خود به عنوان یک موجود درستکار دارند را حفظ می کنند.


حالت سالم تیپ ۱:

فوق، العاده عاقل و فهمیده می شوند. با قبول کردن هر چیز به همان شکلی که هست به نهایت واقع گرایی می رسند و در هر لحظه بهترین واکنش ممکن را درک خواهند کرد. مهربان، الهام بخش و امیدوار هستند وحقیقت را خواهند شنید.

فردی وظیفه شناس با اعتقادات شخصی قوی و حس شدیدی از درستی و نادرستی، اعتقادات مذهبی شخصی و ارزش های اخلاقی .

 بسیار اصولی هستند و همیشه می خواهند باانصاف، عینی و اخلاقی باشند. ارزش های اصلی آنان حقیقت و عدالت است. احساس مسئولیت، کمال شخصی و داشتن هدفی والا از آنان معلمان و شاهدان حقیقت ساخته است.

در حالت سالم نیاز به محق بودن باعث می شود یک ها به دنبال حقیقت بگردند و کار درست را انجام دهند. وقتی آنان کار درست را انجام دادند نیازشان برطرف شده و به تعادل می رسند.

 

حالت متوسط تیپ ۱:

  از واقعیت راضی نیستند و آرمان گرایانی بزرگ منش می شوند و احساس می کنند بهبود دادن همه چیز به عهده آنان است.

از اشتباه کردن می ترسند و همه چیز باید با ایده آل های آنان سازگار باشد. منظم وسازمان یافته می شوند، به شدت احساسات و انگیزه های خود را زیر نظر می گیرند. معمولا معتاد به کار، وقت شناس، دقیق و مشکل پسند هستند.

از خود و دیگران خیلی انتقاد می کنند، قضاوت کننده و کمال گرا هستند. در مورد همه چیز بسیار خود رأی هستند، از دیگران ایراد می گیرند و آنان را برای انجام درست کارها ،آنگونه که خود می پندارند، تحت فشار قرار می دهند. بی صبر هستند و از هیچ چیزی راضی نمی شوند مگر آنکه به همان شکلی که آنان می خواهند انجام شده باشد. روی اخلاقیات حساس شده و سرزنش می کنند و عصبانی می شوند.در حالت متوسط وقتی آنان برای یافتن حقیقت به سختی تلاش نکنند و کار درست را انجام ندهند، نیاز به محق بودن افزایش یافته و به آنان کمک می کند تا برای یافتن حقیقت، بیشتر کار کنند. بنابراین در حلقه تعادل سالم قرار خواهند گرفت و وضعیتشان بهبود پیدا خواهد کرد.

 

حالت ناسالم تیپ 1:

 ممکن است خیلی کوته فکر، متعصب و انعطاف ناپذیر بوده و خود را عادل و پرهیزکار بدانند. به طور مطلق فکر می کنند ،یعنی حقیقت را فقط آنان می دانند و دیگران در اشتباهند. در قضاوت خیلی سخت گیرند در حالی که اعمال خود را توجیه می کنند.

 در مورد عیب و نقص و اشتباهات دیگران عقده ای هستند گرچه ممکن است به شکلی ریاکارانه اعمالی برخلاف نصایح خود به دیگران، انجام دهند.

 دیگران را محکوم و مجازات می کنند و کسانی که اشتباه می کنند را به شکلی خشن از خود دور می کنندو احتمال دارد به افسردگی شدید، ضعف اعصاب مبتلا شوند و حتی اقدام به خودکشی کنند. اختلالات شخصیتی وسواسی و افسردگی در تیپ یک ناسالم زیاد دیده می شود.

در حالت ناسالم ترس از محکوم شدن باعث می شود یک ها در اقدامی دفاعی دیگران را محکوم کرده و تلاش کنند ،تا آنان را درست کنند که معمولا  منجر به انجام شدن کار درست، نمی شود بنابراین ترس آنان بیشتر خواهد شد.

 

اعتیادهای تیپ ۱:

استفاده بیش از حد از رژیم های غذایی، ویتامین ها و تکنیک های پاکسازی از طریق روزه، قرص های رژیمی و پرهیز غذایی.

زیاد و یا کم خوردن غذا برای کنترل نفس که در حالت افراطی به شکل کم اشتهائی و یا پرخوری عصبی دیده می شود.

 

شیوه سخن گفتن:

دقیق، شفاف، رک و صادقانه صحبت می کنند و به جزئیات می پردازند.

ممکن است دیگران احساس کنند آنان قضاوت کننده، منتقد، موعظه کننده و تنگ نظر هستند.

 

چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با تیپ1:

  نگرانی های او را جدی بگیرید.

  به کمال گرایی او احترام بگذارید.

  وظیفه شناس باشید.

 به تعهدات خود پایبند باشید وخلاف گفته خود عمل نکنید زیر حرف خود نزنید

 اشتباهات خود را بپذیرید.

 توجه داشته باشید که او خیلی نسبت به انتقاد حساس است.

 از دستاوردهای او قدردانی کنید.

 به او بگوئید که قدر نصیحت ها و توصیه های او را می دانید.

 درست مثل خود او منصف و باملاحظه باشید.

اگر کاری را بدون فکر انجام دادید، عذرخواهی کنید؛ این موضوع کمک می کند که او زودتر دلخوریش را فراموش کند.   

 

انگیزه های کلیدی:

حق طلبی، تلاش برای رسیدن به مراتب بالاتر، بهبود همه مسائل، پایداری در راستای عقاید خود، خود را ذیحق می داند، نقد ناپذیر است، بطوریکه هر کسی نمی تواند او را محکوم کند.


نکات مهم:

وقتی تیپ1،در جهت رشد و پیشرفت خود حرکت کند ،عصبانیت و انتقادکنندگی او از بین رفته و مانند حالت سالم تیپ 7 روحیه ای شاد و پرانرژی پیدا خواهد کرد.

وقتی تیپ،1تحت فشار روحی قرار بگیرد ،روشمندی خود را از دست میدهد و مانند تیپ 4 دمدمی مزاج، اخمو، غیر منطقی خواهد شد.

تیپ، 1 که بال سمت تیپ 9 او قوی تر از بال دیگرش باشد،شخصیت ارمانگرا دارد و تیپ 1 که بال سمت تیپ 2 او قوی تر باشد ،شخصیتش حامی و مدافع خواهد بود.

 

شادکام باشید.

متن مقالات:Es.aida

نمودار شخصیتی:اقای مجید 95


مرتبط با شخصیت شناسی:

ورک شاپ شخصیت شناسی

ورک شاپ شخصیت شناسی، تیپ مددکار

ورک شاپ شخصیت شناسی ، تیپ موفقیت طلب

ورک شاپ شخصیت شناسی ، تیپ رمانتیک

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ حامی

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ کنجکاو

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ شکاک وفادار

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ خوش باش

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ میانجی

شخصیت شناسی مکتب یونگ به طور خاص MBTI

زئوس تایپ ها، رابطه عشق و قدرت

شخصیت شناسی مکتب یونگ از زبان اسکیزوئید


برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مطالب مرحومه آیدا (۴۴ مطلب مشابه)