عرض سلام و احترام خدمت کاربران گرامی

همان طور که میدانید تناسب شخصیتی یکی از مسائل مهم در انتخاب همسر ویکی از خصیصه های مهم برای ازدواج موفق میباشد ،تناس بدر  این مساله ،خوبه خود  دیدگاه مشابه به زندگی ، انگیزه های مشابه ، استراتژی های مشابه و گاها مکمل را از طرف هر پاتنر باعث میشود ودر نهایت رضایت هر دو نفر از تشکیل یک زندگی مشترک را رقم خواهد زد .

در حالت کلی هر شخص،از  سه مرکز هوش و ادراک  برخوردار میباشد:

قلب (احساس)

بدن (جسم، غریزه)

سر (ذهن، تفکر)

تمرکز بیشتر بر هر یک از مراکز، بر میزان هوشمندی و درک از محیط اطراف و چگونگی گسترش توانایی ما تاثیر گذار میباشد، اما برقراری تعادل در میزان توجه به این سه  مرکز میتواند به عامل مهمی در پیشرفت زندگی شخصی و اجتماعی فرد مبدل شود .


نگاه کلی تر به هر یک از مراکز:

 .Aبدن:

تیپ های بدن محور تحرک، آگاهی جسمی و آگاهی درونی خود را با جسم خود به دست می آورند. غرایز در این تیپ ها مرکزیت دارند و تمرکز آنان بر امنیت شخصی، کنترل، تعلق اجتماعی و انجام عمل درست میباشد.

تیپ های بدن محور شامل:

تیپ ۱) اصلاح‌ گر

وظیفه شناس، مسئولیت پذیر، بهبودگرا (کمال گرا)، خوددار (خود کنترل)و ممکن است منتقد و نکوهش کننده و بی میل باشد و خود را قضاوت کند

تیپ ۸) حامی

قوی، دستور دهنده، عمل گرا، به دنبال عدالت ،می تواند بیش از حد تأثیرگذار، افراط کننده و انگیزه دهنده باشد.

تیپ ۹) میانجی

 مدافع صلح ، آسان گیر، به دنبال توازن و راحتی و ممکن است خودش را فراموش کند، از مناقشه و برخورد دوری کند، کله شق و سر سخت باشد.

 

.Bقلب

تیپ های احساس محور در مورد احساسات مثبت و منفی، همدلی و توجه به دیگران، عشق و از خود گذشتگی، بر قلب تأکید می کنند.

عواطف در این تیپ ها مرکزیت دارد و تمرکز آنان بر موفقیت و رابطه برقرار کردن با دیگران و انجام وظیفه مطابق با انتظارات دیگران و یا ملزومات کاری است.

تیپ های قلب محورشامل:

تیپ ۲) مددکار

مراقب، کمک کننده، گرم، رابطه مدار و ممکن است مغرور، فضول و سخت گیر باشد.

تیپ ۳) موفقیت طلب

کوشا، کارآمد، هدف گرا و ممکن است بی صبر و بی حوصله و  تصویر محور  باشد.   

تیپ ۴) رومانتیک

احساسات عمیق، قابل اعتماد، هنری و ممکن است نمایشی، بد اخلاق، و اندیشناک و در فکر فرورفته باشد.

.Cسر:

تیپ های تفکر محور با ایده ها، جمع آوری اطلاعات، دانستن همه چیز و تصمیم گیری منطقی پیش از انجام کار،هدایت می شوند.

فکر در این تیپ ها مرکزیت دارد و تمرکز آنان بر به دست آوردن اطمینان و امنیت و یا پیدا کردن گزینه های متعدد است.

تیپ ۵) کنجکاو

تحلیلی، مستقل، متفکر، محجوب و ممکن است منع کننده، طالب انزوا و بیش از حد خصوصی باشد.

تیپ ۶) شکاک وفادار

قابل اعتماد، پرسش کننده، حلال مسأله، حسی و ممکن است شکاک، اتهام زننده و ترسان باشد.

تیپ ۷) خوش باش

خوش بین، حادثه جو، به دنبال فرصت ها و لذت و ممکن است از زحمت کشیدن اجتناب کند، غیر متعهد باشد و در خدمت خودش باشد.


در ادامه ی مطالب با اصطلاحاتی از قبیل ،تیپ اصلی،تیپ فرعی،بال،تیپ استرسی،تیپ ایمنی مواجه خواهید شد ،که اشنایی با این موارد ،اگاهی و شناخت ما رو از طرف مقابل در شرایط حاد و بحرانی بهتر خواهد کرد .

تیپ اصلی:

هر گاه فردی ویژگی ها یک تیپ شخصیتی را بیشتر از سایر تیپ ها دارا باشد ،گفته میشود این تیپ شخصیتی ،اصلی یا غالب،اوست.

تیپ فرعی:

هر فردی برای بقا در این دنیا ۳ استراتژی اصلی دارد:

حفظ جان، روابط اجتماعی و روابط خصوصی.و به استرتژی خاصی که هر فرد برای حفظ بقا و جایگاه خود دنبال میکند ،تیپ فرعی گفته میشود.

 بال:

به تیپ های همسایه یک تیپ، بال آن تیپ گفته میشود ؛ هر گونه ی شخصیتی دو بال دارد اما بیشتر افراد می توانند یکی را به عنوان بال اصلی خود تشخیص دهند و این بدین معنی ست که ویژگی های آن بال در آنان بیشتر میباشد.

برای مثال ممکن است تیپ شخصیت اصلی فردی 9 باشد، اما برخی از اصلی ترین ویژیگی های تیپ 1 نیز در او نمود پیدا کند که در این صورت تیپ 1 ،بال اصلی تیپ 9 محسوب میشود .

تیپ استرسی:

 هنگامی که هر تیپی در شرایط خاصی از فشار روحی قرار می گیرد خصوصیاتی از یک تیپ دیگر را نشان می دهد که به آن تیپ دیگر، تیپ استرسی او می گویند.

تیپ ایمنی :

هنگامی که هر فردی احساس  امنیت کند،برای مثال در یک رابطه ی نزدیک و صمیمی خصوصیات تیپ دیگری را نشان خواهد داد که به آن تیپ ایمنی گفته میشود.

 

نکته ی مهم:

برای تعین تیپ شخصیتی ،هر فرد باید با توجه به انگیزه ها و گرایشات درونی خود ،توجه کند نه به انتخاب های اگاهانه خویش،پس بنابراین نمیتوان با مشاهده ی رفتار و یا گفتار فردی به طور 100% تیپ شخصیت وی را مشخص کرد.


شادکام باشید.

متن مقالات:Es.aida

 نمودار شخصیتی:اقای مجید 95


مرتبط با شخصیت شناسی:

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ اصلاح گر

ورک شاپ شخصیت شناسی، تیپ مددکار

ورک شاپ شخصیت شناسی ، تیپ موفقیت طلب

ورک شاپ شخصیت شناسی ، تیپ رمانتیک

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ حامی

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ کنجکاو

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ شکاک وفادار

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ خوش باش

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ میانجی

شخصیت شناسی مکتب یونگ به طور خاص MBTI

زئوس تایپ ها، رابطه عشق و قدرت

شخصیت شناسی مکتب یونگ از زبان اسکیزوئید


برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مطالب مرحومه آیدا (۴۴ مطلب مشابه)