رمانتیک ها اعتقاد دارند می توان عشق گم شده و یا فرصت از دست رفته را با پیدا کردن عشق و موقعیتی بی همتا، ویژه و عملی دوباره به دست آورد. بنابر این رمانتیک ها خیلی آرمان گرا، احساساتی، همدلانه و قابل اعتماد هستند. همچنین ممکن است آنان دراماتیک، دمدمی مزاج، اخمو و در فکر فرو رفته باشند.


ورک شاپ شناسی تیک رمانتیک


شعارشان این است:

"من منحصر به فرد هستم"

چهارها خودآگاه، حساس، کم حرف و قابل اعتماد هستند. از نظر احساسی صادق، و خلاق، می باشند. در عین حال ممکن است دمدمی مزاج و اخمو باشند.

این افراد ممکن است به دلیل احساس آسیب پذیری و یا ناقص بودن از برقراری ارتباط با دیگران دوری کنند.

همچنین ممکن است آنان احساس کنند متکبر هستند و بطور معمول با سودا، خود بزرگ بینی، ترحم به خود مشکل دارند. این افراد در بهترین حالت پذیرنده خود، الهام بخش و خلق، هستند، آنان قادرند خود را از نو بسازند و تجربیات خود را منتقل کنند. چهارها درونگراترین تیپ هستند و به این دلیل به آنان فردگرا می گویند چون آنان هویت خود را در داشتن تفاوت بنیادی با دیگران، جستجو می کنند.

چهارها احساس می کنند شبیه انسان های دیگر نیستند بنابراین هیچ کس نمی تواند آنان را درک کند و به اندازه کافی دوست داشته باشد. آنان در خود ویژگی و استعدادی منحصر به فرد می بینند و در عین حال به همان اندازه خود را محروم شده و ناقص می بینند. چهارها بیشتر از تیپ های دیگر به تفاوت های شخصی و کمبودهای خود توجه داشته و به شدت از آنها آگاهی دارند.

چهارهای سالم با خود صادق، هستند؛ آنان به همه احساسات خود اشراف داشته و می توانند انگیزه ها، تناقضات  تضادهای عاطفی خود را بدون انکار و سرپوش گذاشتن، ببینند. در این مورد الزاما چیزی که کشف می کنند را دوست نخواهند داشت اما آن را توجیه نیز نکرده و از خود و دیگران پنهان نمی کنند. چهارهای سالم دوست دارند مسائل خیلی خصوصی و حتی شرم آور خود را فاش کنند چون می خواهند حقیقت تجربیات خود را درک کنند تا بتوانند خود را کشف کرده و عواطف خود را بپذیرند. این توانایی باعث می شود آنان بتوانند مصیبت ها را با قدرتی آرام تحمل کنند.

 آشنایی با بخش های تاریک وجودشان پردازش تجربیات دردناکی که ممکن است تیپ های دیگر را از پای درآورد، برای آنان ساده کرده است، با این وجود چهارها معمولا از چیزی که در وجود خود گم کرده اند حرف می زنند گرچه نمی توانند آن چیز را به خوبی مشخص کنند.

آیا قدرت اراده است؟ اجتماعی بودن است؟ اعتماد به نفس است؟ آرامش عاطفی است؟ و یا چیزهای دیگری که فکر می کنند دیگران زیاد دارند.

معمولا چهارها در صورتی که به اندازه کافی زمان بگذارند و خود را از هر لحاظ بررسی کنند خواهند فهمید که در مورد همه جنبه های تصوری که از خود دارند ،شخصیت و ساختار نفس خود، مطمئن نیستند. آنان احساس می کنند هویتی مشخص و پایدار ندارند، به خصوص از نظر اجتماعی. علی رغم اینکه چهارها احساس می کنند با دیگران تفاوت دارند ولی آنان نمی خواهند تنها باشند. ممکن است آنان احساس کنند از نظر اجتماعی بی دست و پا و خجالتی هستند، اما آرزو دارند با کسانی که آن افکار  و احساساتشان را درک می کنند در ارتباط باشند. به همین دلیل به آنان رمانتیک می گویند. آنان در آرزوی کسی هستند که به زندگیشان بیاید و قدر جنبه های پنهان آنان که به دور از چشم دیگران پرورش داده اند را بداند.

آنان در صورتی که به این آرزوی خود نرسند، به تدریج و با گذر زمان هویت خود را حول تفاوتی که با دیگران دارند، بنا خواهند کرد و در نتیجه کم کم فردگراتر شده و سعی می کنند هر کاری را به تنهایی و به روش خاص خودشان انجام دهند.

ورد زبان چهارها اینست که "من خودم هستم. هیچ کس مرا درک نمی کند، من متفاوت و خاص هستم " در حالی که در باطن آرزو دارند از داشتن اعتماد به نفسی که فکر می کنند دیگران دارند، لذت ببرند. 

چهارها با تصور منفی که از خود دارند و با عزت نفس بسیار کمشان مشکل دارند. آنان تلاش می کنند با شخصیت فانتزی و تصوری ایده آل بر مبنای خیالات که برای خود می سازند، این کمبود را جبران کنند. برای نمونه یکی فرد تیپ 4در نظر بگیرید  که در بیشتر اوقات فراغتش موسیقی کلاسیک گوش می دهد و در همان حال خود را پیانیست بزرگی در یک گروه کنسرت می بیند، متأسفانه تلاش او در تمرین نواختن پیانو کمتر از خیالتش  میباشد و هنگامی که دیگران از او می خوا هند که برایشان پیانو بزند، اغلب خجالت زده می شوندبا این که توانایی اصلی او که کم هم نیست، باعث شرم ساریش می شد.

ممکن است چهارها در طول زندگی خود هویت های متفاوتی که فکر می کنند برای دیگران جذاب است را آزمایش کنند، اما در درون خود از اینکه واقعا چه کسی هستند، اطمینان ندارند. مشکل اینجاست که آنان هویت خود را بر مبنای احساساتشان قرار داده اند. وقتی چهارها به درون خود نگاه می کنند واکنش های عاطفی گوناگون  و متفاوتی می بینند. در واقع چهارها حقیقت درستی را در مورد طبیعت انسان فهمیده اند ،اما به این دلیل که آنان می خواهند هویتی پایدار و قابل اتکا بر مبنای عواطف خود بسازند، تلاش می کنند احساسات مشخصی را پرورش داده و بقیه را نادیده بگیرند ؛به همین دلیل بعضی از احساساتشان را  "خودی" و بقیه را "غیر خودی" می دانند.

چهارها با تلاش در حفظ یک حالت مشخص و توصیف کردن بقیه، فکر می کنند با خودشان صادق، هستند.

یکی از سخت ترین چالش ها برای چهارها، یادگیری رها کردن احساسات گذشته شان میباشد، آنان تمایل دارند احساسات منفی که در اثر آزار دیگران داشته اند را در خود نگه دارند. ممکن است چهارها چنان به این احساسات منفی بچسبند که دیگر چیزهای خوبی که در زندگی دارند را تشخیص ندهند.

تا زمانی که چهارها فکر کنند ایراد دارند ،نمی توانند از امکانات و استعدادهای خوبی که دارند لذت ببرند. آنان باید احساس قربانی بودن را رها کنند تا بتوانند از توانایی های خود استفاده کنند.

 پیشرفت چهارها وقتی شروع می شود که قبول کنند داستان هایی که در مورد خودشان می بافند درست نیست ، وقتی دیگر آن افسانه قدیمی را برای خود بازگو نکنند، احساسات بد و کهنه شان از بین خواهد رفت .

در زمان کودکی چهارها، فردی که در زندگیشان اهمیت زیاد و خاصی داشته آنان را ترک کرده و تنها گذاشته است و یا اینکه آنان در بزرگسالی از همسر خود جدا شده اند و در نتیجه آن، از احساس محرومیت و فقدان رنج می برند.

در درون خود مثل کسی هستند که با وجود ثروت و معروفیت هنوز درگیر عشق از دست رفته، عشق غیر ممکن و یا عشق آینده هستند و تصوری که از خوشبختی دارند فقط به وسیله عشق به دست می آید.

آنان تصمیمات خود را بر اساس حال و هوای خود می گیرند و نه بر اساس واقعیات. این تیپ خیلی زیاد به افسردگی دچار می شود و بعضی از آنان این افسردگی را قبول کرده و ممکن است حتی چند روز در رختخواب بمانند و به اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده اند فکر کنند، در صورتی که بعضی دیگر از چهارها با فعالیت های بیش از حد، با افسردگی می جنگند.

 

چهارها در کودکی:

  تخیل فعالی دارند و در تنهایی بازی های خلاقانه انجام می دهند و در بازی با دیگران به خوبی آن   را سازماندهی می کنند.

 خیلی حساس هستند.

 احساس می کنند مناسب چیزی نیستند.

  فکر می کنند چیزی که دیگران دارند را از دست داده اند.

  خود را به معلمان، قهرمانان و هنرمندان ایده آلشان می چسبانند.

 اگر درک نشوند و یا از آنان انتقاد شود، ضد استبدادی و سرکش خواهند شد.

 احساس تنهایی می کنند و یا اینکه احساس می کنند ترک شده اند و شاید علت این احساس به دلیل مرگ یکی از نزدیکان و یا طلاق، پدر و مادر باشد.

 

چهارها به عنوان پدر و مادر:

 به فرزندانشان کمک می کنند تا آن کسی شوند که واقعا هستند.

  از ابتکار و خلاقیت فرزندانشان پشتیبانی می کنند.

 به خوبی به فرزندانشان کمک می کنند که با احساسات خود ارتباط برقرار کنند.

  بعضی وقت ها بیش از حد انتقاد می کنند و یا اینکه بیش از حد پشتیبانی.

  معمولا  وقتی که در خود فرو نرفته باشند، با بچه ها بسیار خوب رفتار می کنند.

 

تیپ ۴ از نظر جسمی:

چهارها به عنوان یک تیپ احساسی زندگی به شدت عاطفی دارند، که منجر به بالا و پایین های شدیدی می شود.

آنان بین کوشش برای به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران و رفتن درون دنیای خود و گوشه گیری در نوسان هستند. به عنوان آرمان گرایان رمانتیک، آنان به دنبال ارتباط شخصی و معنادار با دیگران و کار خود هستند. اما وقتی شرایط مناسب نباشد آنان به سادگی ناامید شده و به کنار کشیدن گرایش پیدا می کنند. از طرف دیگر هنگامی که هیجان زده، دلواپس و مضطرب یا پر از احساس باشند، تمایل دارند که به محیط اطرافشان ملحق شوند.

 

تیپ ۴ از نظر معنوی:

سفر معنوی چهارها ،درک این حقیقت است که سلامت و کمال از مقبولیت و ارزش آن چیزی که اینجا و در این لحظه وجود دارد بوجود می اید می آید .

ناامیدی قسمتی از زندگی می باشد و  نه نشانه کمبود وجودی.

تیپ ۴ از نظر روانی:

چهارها معمولا احساس هوس آرزو، اشتیاق، سودا یا حسادت آنچه از دست رفته را دارند. آنان به دنبال معنی و عمق روابط و کار خود هستند و در جستجوی خلاقیت شخصی خود هستند. خیلی از آنان هنرمندانی هستند که در بیان عواطف عمومی انسانی برتر هستند؛ با اینکه آنان به خوبی تصویرسازی می کنند اما قابل اعتماد بودن برای آنان بیشترین اهمیت را دارد.

 چهارها به عنوان کسانی که قلبا فردگرا هستند به زمانی برای تنها بودن نیاز دارند. برای شفا یافتن و رشد کردن آنان باید بین غم و غصه و شادی و رضایت تعادل ایجاد کنند.

 

مکانیزم دفاعی:

چهارها از درون فکنی برای دوری از معمولی بودن و داشتن تصوری از خود به عنوان فردی قابل اعتماد، استفاده می کنند. درون فکنی مثبت کمک می کند افراد بر احساس کمبود خود از طریق جستجوی ارزش در یک رابطه یا تجربه ایده آل، فایق آیند. چهارها با استفاده از درون فکنی منفی خود را در مورد اشتباهاتشان در روابط شخصی سرزنش می کنند.

 

حالت سالم تیپ ۴:

 واقعا خلاق هستند و معمولا خود و دنیا را به شکلی هنری توصیف می کنند،می توانند تجربیاتشان را به چیزی ارزشمند تبدیل کنند و خود را از نو بسازند.

درونگرا هستند و آگاهی خوبی از خود دارند و احساسات و انگیزه های درونی خود را می شناسند. نسبت به خود و دیگران حساس و حسی هستند .

 بسیار زیاد فردگرا هستند ولی به راحتی درباره خودشان صحبت می کنند و عواطفشان را صادقانه ابراز می کنند. نگاهی طعنه آمیز به خود و زندگی دارند و می توانند در کنار جدی بودن، شوخ هم باشند و علاوه بر آسیب پذیر بودن، از نظر عاطفی قوی باشند.

در حالت سالم رفتار چهارها با "نیاز به درک خودشان " کنترل می شود؛به عبارتی نیاز به درک خود سبب می شود چهارها به عواطف خود اجازه ظهور بدهند و آنها را آزمایش کنند تا بتوانند خود را بهتر درک کنند.،پس از اینکه خود را درک کردند، نیاز اصلی آنان برطرف شده و به تعادل می رسند.

 

حالت متوسط تیپ ۴:

 گرایشی هنری و رمانتیک به زندگی دارند. محیطی ظریف و زیبا برای خود می سازند تا بتوانند احساسات شخصی خود را طولانی تر کرده و پرورش دهند. واقعیت را با فانتزی، احساسات شهوانی و تخیل ترکیب می کنند.

 برای در تماس ماندن با احساسات خود همه چیز را درونی و شخصی می کنند اما در خود فرو رفته و درونگرا می شوند، دمدمی مزاج و خیلی حساس می شوند، کمرو و خجالتی می شوند، نمی توانند به خودشان انگیزه بدهند و از این حالت خارج شوند.

گوشه گیر می مانند تا بتوانند از تصوری که از خود دارند محافظت کنند و برای بررسی احساسات خود زمان کافی داشته باشند.

رفته رفته به این نتیجه می رسند که با دیگران تفاوت دارند و احساس می کنند که نباید مثل دیگران زندگی کنند. حساس می شوند و در دنیایی خیالی زندگی خواهند کرد. خیلی رویاپرداز، متکبر می شوند و کم کم رو به تباهی خواهند رفت. احساس ترحمی که نسبت به خود دارند و حسادتی که نسبت به دیگران دارند باعث می شود در زندگی افراط کنند و کم کم دست از کار کردن بکشند.

در حالت متوسط وقتی آنان عواطف خود را آزمایش نکنند، خود را کمتر درک کرده و نیازشان به درک خود افزایش می یابد و این باعث می شود دوباره به آزمایش عواطف خود بپردازند و در حلقه سالم قرار گرفته و کم کم به تعادل برسند.

 

حالت ناسالم تیپ ۴:

 اگر رویاهایشان محقق نشوند خودخوری خواهند کرد و از دست خودشان عصبانی خواهند شد، افسرده شده و با خود و دیگران بیگانه می شوند، گوشه گیر و از نظر عاطفی فلج می شوند. از خودشان شرمنده خواهند شد، درمانده شده و نمی توانند کار کنند.

خود را تحقیر و سرزنش خواهند کرد، از خود متنفر خواهند شد و افکار بیمارگونه آنان را عذاب خواهد داد ،دیگران را مقصر می دانند و هر کسی که قصد کمک داشته باشد را از خود دور خواهند کرد.

مایوس شده و احساس ناامیدی خواهند کرد و برای فرار از این احساس به الکل و مواد مخدر پناه خواهند برد. در حالت شدید دچار شکست عاطفی شده و حتی اقدام به خودکشی خواهند کرد.

 رفتار چهارها در حالت ناسالم با" ترس از معیوب بودن" کنترل می شود، ترس از معیوب بودن باعث می شود چهارها خود واقعیشان را نادیده گرفته و عواطف را بر خود مسلط کنند و توهمات بدی در مورد خود داشته باشند. در نتیجه آنان کمتر و کمتر خود را خواهند شناخت و ترس بیشتری از معیوب بودن پیدا خواهند کرد.

 

اعتیادهای تیپ ۴:

افراط کردن در مصرف غذاهای غنی، شیرینی و الکل برای تسلی عاطفی و تغییر دادن حال و حوصله خود وهمچنین برای اجتماعی تر شدن.

نداشتن فعالیت بدنی.

پرخوری.

افسردگی.

مصرف دارو، تنباکو و هروئین به دلیل اضطراب اجتماعی.

جراحی زیبایی برای از بین بردن آن ویژگی هایی که دوست ندارند.

 

 چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با تیپ ۴:

  از حساسیت عاطفی، خلاقیت و آرمان گرایی آنان قدردانی کنید.

  احساسات و واکنش های خود را بروز دهید، از اینکه بیش از حد منطقی باشید اجتناب کنید.

 وقتی آنان ناراحت هستند روی آنچه که به طور تحت اللفظی می گویند حساب نکنید چرا که ممکن است در حال بیان احساسات زودگذر خود باشند.

به لحظه حال اهمیت دهید و مثبت سخن بگویید و همزمان به احساس آنان از چیزی که گم کرده اند احترام بگذارید.

به دنبال تفاهم و همدلی باشید ولی لازم نیست حتما با آنان موافق باشید.

از آنان زیاد تعریف کنید، این به آنان انرژی می دهد.

از آنان حمایت کنید و کمکشان کنید که ارزش خود را بدانند و خود را بیشتر دوست داشته باشند.

هیچ وقت به آنان نگویید که زیاد از حد حساس هستند.

 

انگیزه های کلیدی:

برای زیبا کردن خود و احاطه کردن خود با زیبایی، حفظ احساسات و خلق و خوهای خاص، فراموش کردن تصور بدی که از خود دارند، محافظت از نیازهای احساسی قبل از توجه کردن به چیزی دیگر و جذب کردن یک نجات دهنده؛ می خواهند خود و فردیت خود را ابراز کنند.

 

نکات مهم:

وقتی تیپ 4 در جهت رشد و یشرفت شخصیت خودش حرکت کند،ان شخصیت اشفته از نظر عاطفی،مثل تیپ 1سالم،پایبند به اصول خواهندشد.

وقتی این تیپ تحت فشار عصبی قرار بگیرد ،ان چهار گوشه گیر ناگهان فعال شده و به تیپ 2 میچسبد.

تیپ چهاری که بال سمت تیپ 3 او قوی تر از بال دیگرش باشد ،شخصیتی نجیب زاده دارد و تیپ چهاری که بال سمت تیپ 5 او قوی تر باشد ،شخصیتی غیر متعارف و غیر معمولی خواهد داشت .

 

شادکام باشید.

متن مقالات:Es.aida

نمودار شخصیتی:اقای مجید 95


مرتبط با شخصیت شناسی:

ورک شاپ شخصیت شناسی

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ اصلاح گر

ورک شاپ شخصیت شناسی، تیپ مددکار

ورک شاپ شخصیت شناسی ، تیپ موفقیت طلب

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ حامی

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ کنجکاو

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ شکاک وفادار

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ خوش باش

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ میانجی

شخصیت شناسی مکتب یونگ به طور خاص MBTI

زئوس تایپ ها، رابطه عشق و قدرت

شخصیت شناسی مکتب یونگ از زبان اسکیزوئید


برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مطالب مرحومه آیدا (۴۴ مطلب مشابه)