تیپ ۲) مددکار:

دوها اعتقاد دارند برای دوست داشته شدن باید زیاد به دیگران کمک کنند. بنابراین آنان مراقب، کمک کننده،حامی و رابطه گرا بوده و ممکن است مغرور، فضول و سخت گیر نیز باشند.

شعارشان این است:

"من باید به دیگران کمک کنم"

 افرادی همدل، صادق و بسیار مهربان هستند، بسیار دوستانه برخورد می کنند و سخاوتمند و فداکار هستند.

ممکن است احساساتی، چاپلوس و مردم نواز نیز باشند. این افراد بسیار خوش نیت بوده و به طرف دیگران جذب می شوند. اما ممکن است کمکشان فقط به این دلیل باشد که دیگران به آنان نیاز داشته باشند. این افراد معمولا در بیان نیازهای خود مشکل دارند و در بهترین حالت خودخواه نبوده و بشر دوست میباشند . آنان معمولا  بسیار به دیگران عشق می ورزند.

به دوها مددکار می گویند،چون آنان واقعا به دیگران کمک می کنند و ویژگی بخشنده بودن و کمک کردن به دیگران باعث شده احساس کنند، روش آنان ارزشمندترین و بهترین روش زندگی کردن است.   دوها به چیزهایی که احساس می کنند در زندگی بسیار عالی هستند مانند ،عشق، صمیمیت، اشتراک، خانواده و دوستی علاقه زیادی دارند.

وقتی دوها در حالت سالم و در تعادل باشند، واقعا دوست داشتنی، کمک کننده، بخشنده و با ملاحظه خواهند بود و مردم جذب آنان می شوند. دوهای سالم دیگران را از صمیم قلب دلگرم می کنند. آنان با قدردانی و توجه خود به دیگران انرژی می دهند و به آنان کمک می کنند تا جنبه های مثبتی که تا به حال در وجود خود کشف نکرده بودند را ببینند. دوهای سالم تجسم بهترین پدر و مادری هستند که هر کسی دوست دارد داشته باشد؛ پدر و مادری که او را به همان شکل که هست می بینند، او را با دلسوزیی بی انتها درک می کنند، صبورانه او را کمک و تشویق می کنند و همیشه پشتیبان او هستند ،در حالی که می دانند چه زمانی کنار بکشند تا او روی پای خودش بایستد. دوهای سالم ما را دل گرم می کنند چون خودشان همیشه دل گرم هستند و به ما راه اینکه چگونه انسان بهتری باشیم را نشان می دهند.

با این وجود ممکن است زوایای پنهان شخصیتی دوها ،غرور، خودفریبی، تمایل به دخالت بیش از حد در زندگی دیگران و همچنین تمایل به اداره کردن دیگران برای رسیدن به نیازهای عاطفی خودشان، پیشرفت درونی آنان را محدود کند. لازمه تحول، پیدا کردن جنبه های تاریک وجود خودمان است که این برخلاف ساختار شخصیتی دوهاست چون آنان ترجیح می دهند خود را به شکلی مثبت و درخشان ببینند.

شاید بزرگترین مانع پیشروی دوها و همچنین سه ها و چهارها در پیشرفت شخصیتی ،همین رو به رو شدن با ترس اصلی آنان یعنی بی ارزش بودن، باشد. این سه تیپ شخصیتی در درون خود از اینکه بی ارزش باشند و مجبور شوند برای به دست آوردن و دوستی و تصدیق دیگران چیزی خارق العاده باشند و یا کاری خارق العاده انجام دهند،می ترسند.

دوهای در سطح بین متوسط و ناسالم، تصویر غلطی از خود نشان می دهند و خود را کاملا بخشنده، ایثارگر و بدون توقع نشان می دهند، در صورتی که آنان در واقع انتظارات و نیازهای عاطفی برآورده نشده زیادی دارند، تایید ارزش خود را با پیروی از دستورات وجدان خود در فداکاری برای دیگران، می بینند. آنان اعتقاد دارند که همیشه باید دیگران را بر خود مقدم بدارند و هر وقت که دیگران به محبت نیاز داشتند، آنان باید دوست داشتنی و ایثارگر باشند. مشکل اینجاست که مقدم دانستن دیگران باعث می شود دوها به طرز مرموزی عصبی و بی حوصله شوند و احساس کنند که به سختی کار کرده اند تا نادیده گرفته شوند. با این اوصاف در نهایت آنان به اشکال گوناگونی جوش خواهند آورد، ارتباطات آنان گسسته خواهد شد و نادرستی ادعای آنان در مورد خودشان آشکار خواهد شد.

اما دوهای سالم کاملا متفاوت هستند. آنان کسانی هستند که بهترین لحظات زندگی خود را زمان هایی می دانند که به دیگران کمک می کردند.

تیپ های دو کودکانی بودند که چون همه را راضی می کردند، دوستشان می داشتند. آنان به سرعت این ویژگی را درخود تشخیص دادند و بر مبنای آن با بزرگ ترها رابطه برقرار کردند. آنان کودکان مورد محبتی بودند که می دانستند چگونه این عشق و علاقه را همیشه داشته باشند. احتمالا دلیل حساسیت آنان به نیازهای دیگران، حداقل در مواردی، این بوده باشد که آنان می بایست از نظر عاطفی پشتیبان پدر و مادر خود می بوده باشند. در بعضی موارد دوها جریان امور را طوری برنامه ریزی می کردند که کار دیگران بدون کمک آنان پیش نرود و برای دریافت آنچه از دیگران می خواستند از توانایی های اغواگرانه خود استفاده می کردند.

 

دوها در کودکی:

  نسبت به انتقاد و تأیید نشدن خیلی حساس هستند.

 به سختی تلاش می کنند که پدر و مادر خود را با کمک کردن و درک کردن، راضی کنند.

  در ظاهر سازگار هستند.

 بین دیگر بچه ها محبوب هستند و یا اینکه تلاش می کنند محبوب باشند.

 برای جلب توجه خجالتی، باهوش و دراماتیک و نمایشی هستند.

 اگر خیلی برونگرا باشند،شوخ طبع هستند .

 اگر خیلی درونگرا باشند، ساکت و خجالتی هستند.

 

دوها به عنوان پدر و مادر:

شنوندگان خوبی هستند، فرزندانشان را بدون شرط دوست دارند، صمیمی و مشوق، هستند و اگر اینگونه نباشند احساس گناه می کنند.

بسیار با فرزندانشان بازی می کنند.

ممکن است به شدت حامی شوند.

 

تیپ 2 از نظر جسمی:

دوها به عنوان یک تیپ احساس محور پرانرژی هستند و بالا تنه خود را بهتر احساس می کنند و احساس کردن پایین تنه برای آنان دشوار است.

ممکن است آنان در هنگامی که منتظر پاسخ دیگران هستند تنفس خود را همدلانه و هماهنگ با دیگران کم کنند.

 

تیپ 2 از نظر معنوی:

سفر معنوی دوها ،برای به دست آوردن آن آزادی میباشد که آنان در استبداد دنیایی که برای دوست داشته شدن و پذیرفته شدن در آن باید نیازهای دیگران را برآورده کنند، از دست می دهند.

هنگامی که آنان توجه کردن به نیازهای خود، دریافت کمک دیگران و بخشش آنچه که واقعا مناسب است را یاد بگیرند، آزادانه و عاشقانه لذتی که در خود بخشش وجود دارد را تجربه خواهند کرد.

 

تیپ 2 از نظر روانی:

دوها نسبت به دیگر تیپ ها در برقراری ارتباط با دیگران و همدلی کردن با نیازها و احساسات آنان، بهتر هستند. تمرکز آنان روی رابطه با دیگران است و به خوبی از دیگران پشتیبانی می کنند، اما توجه کردن به خود و نیازهای خودشان برای آنان دشوارست.

از نظر عاطفی حساس هستند و هدفشان پذیرفته شدن و دوست داشته شدن توسط دیگران است و برای رسیدن به این هدف، به راحتی تغییر می کنند و خود را با شرایط وفق می دهند. تعیین حریم خصوصی برای آنان دشوارست و بعضی اوقات آنان با طغیان های عاطفی، فشار روانی خود را کاهش می دهند.

 

مکانیزم دفاعی:

دوها از سرکوب نیازها و احساسات شخصی خود برای دوری از نیازمند بودن و داشتن تصوری کمک کننده از خود، استفاده میکنند. نیاز آنان به داشتن ارتباط با دیگران به شکل " تو به من نیاز داری "خود را نشان میدهد. ممکن است دوها برای تأیید شدن توسط دیگران، در ارتباطات خود اعتماد را ،به دلیل تمایل به تغییر شکل رفتار یااخلاق، با بیش از حد مهربان بودن، به طور سرسری دوستانه بودن و چاپلوسی از دست بدهند.

معمولا احساس می کنند چاره ای ندارند و همچنین ممکن است حالتی حق به جانب داشته باشند.

 

حالت سالم تیپ ۲:

 خیلی ایثارگر، فروتن و نوع دوست هستند و عشق بدون شرط خود را نثار خود و دیگران می کنند. احساس می کنند بودن در زندگی دیگران یک مزیت است.

همدل و مهربان هستند و به احساسات دیگران توجه می کنند. مراقب و نگران نیازهای دیگران، متفکر، خون گرم، بخشنده و صمیمی هستند.

مشوق، و قدرشناس هستند و می توانند خوبی های دیگران را ببینند. کمک کردن به دیگران برای آنان مهم است ،اما مراقب خودشان نیز هستند. پرورش دهنده، سخاوتمند و بخشنده نیز میباشند .

در حالت سالم رفتار دوها "احساس نیاز به دوست داشته شدن " کنترل می شود به عبارتی نیاز به دوست داشته شدن باعث می شود آنان به دیگران کمک کرده و دوست داشته شوند و وقتی آنان احساس کنند که دیگران آنان را دوست دارند، نیازشان برآورده شده و به تعادل  می رسند.

 

حالت متوسط تیپ ۲:

می خواهند بیشتر به دیگران نزدیک شوند، لذا تلاش می کنند دیگران را از خود راضی نگه دارند ، در این حالت رفتارشان بیش از حد دوستانه شده، رفتارهای عاطفی نمایش می دهند و پر از نیات خیر برای هر چیزی خواهند شد.

بیش از حد صمیمی و فضول خواهند شد. آنان نیاز دارند که مورد نیاز دیگران باشند لذا به اسم دوست داشتن در زندگی دیگران فضولی و مداخله کرده و آنان را کنترل می کنند. دوست دارند دیگران به آنان وابسته شوند؛بنابراین از بخشش خود انتظار جبران دارند و پیام های دو پهلو ارسال می کنند.  

به تدریج از خود راضی تر شده و احساس می کنند وجودشان ضروری است و در مورد کارهایی که برای دیگران انجان داده اند مبالغه می کنند و مغرور و خودبین خواهند شد.

در حالت متوسط وقتی دوها به دیگران کمک نکنند و دوست داشته نشوند نیازشان به دوست داشته شدن بیشتر خواهد شد و این باعث می شود آنان برای کمک کردن به دیگران بیشتر تحریک شده و در حلقه حالت سالم به تعادل برسند.

 

حالت ناسالم تیپ ۲:

 ممکن است خودخواه باشند و گفتن میزان بدهکاری دیگران به آنان و رنجاندنشان در دیگران احساس گناه ایجاد می کنند. با زیاده روی در مصرف غذا و دارو، حس همدردی دیگران را به دست می آورند. انرژی دیگران را می گیرند، آنان را تحقیر کرده و توهین می کنند. در مورد انگیزه های خود و رفتارهای خشونت آمیز و خودخواهانه خود، بی نهایت خود را فریب می دهند.

 سلطه گر و زورگو هستند. احساس می کنند حق دارند هر چیزی از دیگران بخواهند .

 کارهایی که انجام می دهند را با این بهانه توجیه می کنند که مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفته اند و در واقع قربانی اصلی خود آنان هستند. به شدت بی حوصله و عصبانی هستند. نتیجه تهاجم های جسمی آنان مشکلات مزمن سلامتی خواهد بود چون آنان با جدا شدن و ایجاد مزاحمت برای دیگران، از خود دفاع می کنند.

رفتار دوها در حالت ناسالم با " ترس از دوست داشته نشدن "کنترل می شود ،به عبارتی این ترس  باعث می شود، دوها عصبی شده و سعی کنند دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کنند و در اخر با نتیجه ای معکوس رو به رو میشوند و ترس آنان بیشتر خواهد شد.

 

اعتیادهای تیپ ۲:

زیاده روی در مصرف غذا و دارو.

افراط در خوردن شیرینی و کربوهیدرات ها.

حالت افسردگی برای دریافت همدردی

 

چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با تیپ ۲:

در برقراری تماس پیش قدم شوید، هر وقت امکانش بود از آنان ستایش و قدردانی کنید.

همیشه به نیازها و مشکلات آنان توجه کنید.

در برقراری ارتباطی گرم و شخصی با آنان همراهی کنید.

از آنان انتقاد نکنید و همیشه آنان را در نظر داشته باشید.

اگر خواستید از آنان انتقاد کنید این کار را با ملایمت انجام دهید.

وقتی با آنان هستید شوخی کنید و خوش بگذرانید.

به آنان بگویید که چقدر برای شما مهم و ویژه هستند.

و در ارتباطات صمیمی تر:

  به آنان بگویید که چقدر جذاب هستند و شما از بودن با آنان خوشحال هستید.

  به آنان بگویید که چقدر دوستشان دارید.

 

انگیزه های کلیدی:

دیگران دوستش داشته باشند، بیان احساسات خود برای دیگران، مورد نیاز و قدردانی واقع شدن، پاسخگویی به دیگران، مدافع ادعاهای خود بودن.

 

نکات مهم:

وقتی تیپ 2 در جهت رشد و پیشرفت خودش حرکت کند،ان تیپدوی مغرور و خودفریب مثل تیپ 4 سالم و خودساز و عاطفی خواهد شد.

وقتی تیپ 2 تحت فشار روحی قرار بگیرد ،ناگهان ان دوی نیازمند رفتار تهاجمی و برتری طلبی تیپ 8 را پیدا خواهد کرد.

تیپ دویی که بال سمت تیپ 1 او قوی تر از بال دیگرش باشد ،شخصیتی خدمت گزار دارد و تیپ دویی که بال سمت تیپ 3 او قوی تر باشد ،شخصیتش مهان نواز خواهد بود .


شادکام باشید.

متن مقالات:Es.aida

نمودار شخصیتی:اقای مجید 95


مرتبط با شخصیت شناسی:

ورک شاپ شخصیت شناسی

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ اصلاح گر

ورک شاپ شخصیت شناسی ، تیپ موفقیت طلب

ورک شاپ شخصیت شناسی ، تیپ رمانتیک

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ حامی

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ کنجکاو

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ شکاک وفادار

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ خوش باش

ورک شاپ شخصیت شناسی - تیپ میانجی

شخصیت شناسی مکتب یونگ به طور خاص MBTI

زئوس تایپ ها، رابطه عشق و قدرت

شخصیت شناسی مکتب یونگ از زبان اسکیزوئید


برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مطالب مرحومه آیدا (۴۴ مطلب مشابه)