بسم الله الرحمن الرحیم

خدا رحمت کند مرحوم آقای شیخ علی رجب علی خیاط را این روزها سالگردش است ما انتقاد کوچکی از صدا و سیمای خودمان داریم که تجلیل خوبی نکرد از مرحوم آقای شیخ رجبعلی خیاط به جاست که از این بندگان صالح خدا اگر هم بخواهد صحبتی شود یادی به میان‌ اید از یک عالمی از یک عارفی از کسی که در این وادی هاست استفاده شود .

من برنامه‌ای را که دیدم واقعا مناسب نبود فردی بود که ما خدای نکرده بی احترامی نمی‌کنیم ولی در این وادی‌ها نبود برای معرفی آقای شیخ رجب علی خیاط خانمی بود ولو با عنوان کارشناس بود معلوم بود که خیلی در این زمینه دستی بر آتش از نزدیک ندارد .

این خوب نیست ما اولیاء خدا را نباید این شکلی تبدیل بکنیم به معرفی موزه‌ها و مثلاً این که گردشگری است می‌خواهیم توضیح بدهیم که این چه کسی بوده . نه باید کسی باشد که خودش هم اهل دل باشد عالم باشد که شأن آن بنده‌ی خوب خدا حفظ شود به هر حال مرحوم آقای شیخ رجبعلی خیاط ایشان از شاگردانشان کسی بود از ایشان می‌گفت که دائم به یاد حضرت بود و همه را به یاد می‌انداخت صلوات‌هایش بدون عجل فرجهم نبود آرزویش جز فرج چیزی نبود و در مجالسش همیشه دعای فرج را می‌خواند و می‌گفت چیزی جز از فرج امام زمان نخواهید.

چون که صد‌ اید نود هم پیش ماست وقتی او بیاید همه چیز است خود ایشان می‌گفت آن چه که مهم است در زمان غیبت آمادگی و وارستگی است این را نقل می‌کرد که حضرت داود از یک بیابانی عبور می‌کرد چشمش به یک مورچه‌ای افتاد که خاک را دارد جابه‌جا می‌کند می‌رود برمی‌گردد خاکی را برمی‌دارد می‌برد این بزرگوار نطق و حرف زدن حیوانات را می‌دانست .

از آن مورچه سوال کرد که چیست این خاکی که‌ جا به‌جا می‌کنی گفت محبوبی دارم که شرط وصال خودش را این دانسته که من خاک این تپه را‌جا به‌جا بکنم به آن سمت دیگر ببرم .

حضرت داود خندید گفت تمام عمرت هم یک کوچکی از این خاک را برمی‌داری ‌جا به‌جا می‌کنی عمرت کفاف نمی‌کند مورچه گفت خودم می‌دانم فقط دلم خوش است که اگر هم بمیرم مرگم در تلاش و سعی این است که آن کاری که او می‌خواهد انجام بدهم در راه رضای او .

حضرت داود به گریه افتاد فهمید که درسی بوده که در مسیر او قرارش دادند که آدم وقتی یک محبوبی دارد نباید غافل از او باشد دائم باید به گونه‌ای تلاش داشته باشد .

گفت در بحر او می‌تراش و می‌خراش تا دم آخر دم غافل مباش گاهی مواقع ما یک لحظه غفلتمان باعث محرومیت از یک عنایت است حتی آن موقعی که خدای نکرده موقع معصیت است.

بماند این هیچ اما غفلتش ، مرحوم آقای آیت الله شیخ محمد تقی بافقی رضوان خدا بر ایشان باد واقعا از عاشقان امام زمان بود زندگی ایشان درس است اگر دوستان جایی زندگی نامه‌ای از ایشان دیدند حتما دنبال بکنند در همین زمان‌های نه چندان دور ما با رضا خان هم در قضیه‌ی کشف حجاب در افتاده بود ، تبعید شده بود و زندانی چشیده بود و فرد عجیبی بود.

ایشان خودشان در خاطراتش که برادرشان نقل کرده می‌ گوید من جوانی‌هایم نجف بودم هنوز ایران نیامده بود می‌گوید یک مرتبه برای زیارت امام رضا علیه السلام پیاده راه افتادم که از نجف پیاده بیایم .

ایشان هر شب جمعه بی استثناء از نجف پیاده می‌رفت کربلا مثل خیلی از خوبانی که آن زمان بودند از صلحایی که آن زمان بودند این عادت‌ها را داشتند که تنبل نبودند این عادت‌ها را داشتند که نخواهند بنشینند یک جایی و همان‌جا حرفی برایشان سقف آسمان سوراخ شود چیزهایی برایشان بریزد پایین .

پیاده راه افتاده بود بیاید به سمت ایران از قسمت غرب وارد ایران شده بود خود ایشان می‌گوید که طرف‌های غروب بود به یک گردنه‌ای رسیدم که خیلی برفی بود هوا هم بسیار سرد من یک قهوه خانه‌ای را دیدم گفتم می‌روم آن‌جا شب را همین‌جا هستم صبح به راهم ادامه می‌دهم .

همین که رفتم می‌خواستم وارد قهوه خانه بشوم دیدم داخل قهوه خانه یک تعداد دارند قمار بازی می‌کنند وسایل قمار است می‌گوید من ماندم که اگر وارد شوم این‌ها آدم‌هایی نیستند که با امر به معروف و نهی از منکر حرف ما را گوش بدهند از طرفی که من نمی‌توانم شب را بمانم پیش این‌ها بیرون بخواهم بمانم هوا کشنده است هلاک می‌شوم متحیر ایستاده بودم .

یک مرتبه یک صدایی از پشت سر آمد که محمد تقی بیا این‌جا جای شما این‌جا نیست نگاه کردم دیدم فردی زیر درختی نشسته وقتی رفتم نزدیکش شدم دیدم زیر درخت فضای زیر درخت هوا ملایم است اصلا هوای بهاری است تا چشم کار بکند همه‌جا برف است می‌گفت فرد هم فردی است از عظمت و ابهت و معنویتش کاملاً حس کردم از قرائنی که از ایشان دیدم خدمت امام زمان‌ام آن شب را تا صبح خدمت آقا بودم و آن چه که لیاقت داشتم استفاده کردم .

بعد گفتم آقا امکانش است من خدمت شما باشم حضرت فرمود نه شما تحملش را ندارید شما برو مسیرت برو گفت کی دیگر می‌توانم خدمت شما برسم آقا فرمودند دو بار دیگر در این مسیر مشهد که داری می‌روی زیارت جدم دو بار دیگر می‌روی من را یکی قم حرم عمه‌ام یکی آن‌جا و یکی نزدیک سبزوار .

می‌گوید من خداحافظی کردم و با شوق آمدم یک چند روز گذشت وقتی قم رسیدم سه روزی قم بودم هم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها کردم هم منتظر بودم آن تشرف حاصل شود ندیدم آقا را و تعجب کردم چرا این شکلی شد راه افتادم رفتم سبزوار شاید بیست روز یک ماه بعد چون پیاده می‌رفتم رسیدم نزدیکی‌های سبزوار آن‌جا حضرت را دیدم جزئیاتی دارد من آن‌ها را نمی‌گویم.

از آقا پرسیدم که آقا چطور شد دفعه‌ی اول قرار بود قم ما خدمت شما برسیم تشرف حاصل نشد حضرت فرمود من آمدم در حرم عمه‌ام حضرت معصومه سلام الله علیها منتها شما آن‌جا مشغول بودید کسی از کنارت من گذشتم توجه نکردی یک حجابی برای ایشان پیش آمده بود که نتوانسته بود ببیند یک لحظه غفلت یک عنایت و یک دیدار را از دست می‌دهد.

شریعتی: حتی اگر یک عمر در مسیر باشد.

حاج آقا عالی: بله حتی اگر یک کسی مثل آیت الله محمد تقی بافقی از عاشق‌های امام زمان که این طور لیاقت‌ها را داشت اما در غفلت بود اما شما نگاه کنید اگر کسی خدای نکرده در غفلتش یک معصیتی باشد خیلی باعث حجاب سنگین برایش می‌شود .

در هر حال ما سعی بکنیم یاد حضرت را در خودمان بیشتر بکنیم خود این یکی از موارد و مصادیق وفای به عهد است بعد از مدتی یواش یواش این عادی می‌شود برایمان یعنی دیگر می‌توانیم همه‌ی کارهایمان را انجام بدهیم به یاد او هم باشیم و آن وقت این دل دل سبزی است و با نشاط است و زندگی‌اش واقعا زندگی خوبی است این امکان پذیر است .

متاسفانه بعضی از ما همان ابتدا تا یک کاری را می‌شنویم فوری حس می‌کنیم این مال آن اولیاء بزرگ است و شدنی نیست کاملاً شدنی است شما نگاه کنید اگر خدای نکرده دچار مصیبت عزیزی شده باشید فرض کنید به عنوان مثال یکی از نزدیکان عزیز آدم از دنیا رفته باشد یا فرزندی از کسی گم شده باشد مثلا عرض می‌کنم او ولو این که ممکن است کارهای دیگرش انجام بدهد اما یاد او در او هست حداقل تا یک مدتی حالا اگر این را آدم تمرین بکند آن وقت یواش یواش می‌تواند خود را در محضر حضرت بداند و لیاقت‌های بالاتر از این را هم پیدا بکند .

ان شاء الله که این چنین باشیم و طبق دعایی که خود امام زمان یادمان دادند از ناحیه‌ی مقدسه رسیده این دعا را زیاد بخوانیم که اللّهُمَّ لا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ خدایا یاد او را ما را دچار فراموشی نسبت به یاد او قرار نده هم همیشه یاد او باشیم هم منتظر او.

شریعتی: ان شاء الله خیلی ممنون خیلی نکات خوبی را شنیدیم شاید همین جاست که داخل پرانتز عرض کنم توضیحات شما و نکاتی که شما مطرح کردید این که می‌گویند نماز اول وقت آثار و برکاتی دارد هر کسی رفته دستوری بگیرد از بزرگان دینمان توصیه می‌کردند نماز اول وقت چون سر قرار آدم غافل نمی‌شود اثرات سازنده و برکات را دارد آدم همیشه حواسش است

حاج آقا عالی: اگر ما این را بدانیم نسبت به یاد حضرت که یاد خداست اگر بتوانیم این کار را بکنیم شبیه همین است که کسانی که اول وقت‌اند این برای آدم حاصل می‌شود

یکی دیگر از مصادیق وفای به عهد نسبت به امام زمان علیه السلام ادای حقوق مالی حضرت است آن حقوقی که به هر حال چه واجب چه مستحب نسبت به امام زمان علیه السلام آدم باید خرج بکند و هزینه بکند این‌ها را در آن بخل نورزد حقوق واجب حضرت که در راسش همان خمس است .

مسئله‌ی خمس است که حق اهل بیت است یک پنجم درآمد کسانی که کاسب هستند درآمدی دارند بعد از این که در طول سال خرج‌هایشان را کردند هزینه‌های زندگیشان را کردند اگر اضافه آمد آن اضافه بر هزینه‌هایشان یک پنجمش را به عنوان سهم خدا و رسول و ذوی القربی که ما می‌گوییم سهم امام که سهم امام نصفش سهم امام است نصفش سهم سادات فقیر است که در سوره‌ی انفال آیه‌ی 41 آمده که «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ» که در واقع همان بحث خمس را که یک پنجم در آمد است .

این را در این آیه مطرح می‌کند من روایتی را از امام رضا علیه السلام بخوانم در اصول کافی آمده این روایت خیلی قابل توجه است من تقاضا می‌کنم به خصوص دوستان بزرگواری که مخارج خانواده به عهده‌ی آن هاست رزق خانواده را آن‌ها می‌دهند چون گاهی مواقع بعضی از بچه‌ها دانش آموز‌اند دانشجو‌اند در آمد ندارند در یک خانه سوال می‌کنند ما چه کار بکنیم پدرمان خمس نمی‌دهد می‌ خواهیم نماز بخوانیم مقید نیست آدم دلش می‌سوزد یا مادران نگران‌اند .

این روایت را ببینید از امام رضا علیه السلام چه برکاتی است اگر کسی حق امام یعنی بحث خمس و سادات را بدهد این در اصول کافی جلد یک است آخرین حدیثش است که یکی از تجار فارس از شیعیان اهل بیت نامه‌ای به امام رضا علیه السلام نوشت که اگر می‌شود ما را از خمس معاف کنید حلال بکنید که امسال خمس ندهیم .

امام رضا علیه السلام در جواب این گونه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ ‌خداوند متعال کریم است رحمت وسیعی دارد ثواب هر عملی را ضامن است حالا جزئیاتی دارد آن‌ها را نمی‌خوانم خمسی که شما می‌دهید این کمکی است که ما بتوانیم دین را پیش ببریم پیش برد دین است و‌‌خانواده مان را با آن تامین بکنیم دریغ نکنید خمستان را از ما، خودتان را محروم از دعای ما نکنید.

شریعتی: یعنی وقتی خمس می‌دهید ما دعایتان می‌کنیم.

حاج آقا عالی: بله دعایتان می‌کنیم، اگر شما خمس را اخراج بکنید از مالتان خارج بکنید گشایش در رزقتان است برکت رزقتان است، گناهانتان پاک می‌شود، در روز قیامت که دچار فقر و بیچارگی هستید آن موقع دستتان را می‌گیرد.

مسلمان آن کسی است که پای عهدش می‌ایستد بحث خمس و پرداخت دین مالی به حضرت را جزء وفای به عهد امام رضا علیه السلام دانستند .

در قرآن هم جایی دارد که اگر کسی این انفاقات مالی را در راه خدا بکند خداوند متعال به پیغمبر می‌گوید ‌»خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ» (توبه/103) پیغمبر من شما اموال مردم را که در راه خدا می‌دهند بگیرد و خرج کن سه فایده برایشان دارد پاک می‌شوند خودشان رشد می‌کنند هم خودشان هم زندگیشان هم اموالشان برکت پیدا می‌کند و تو دعا کن برایشان طلب رحمت کن برایشان ‌»إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ» ‌مایه آرامش می‌شود عذاب برداشته می‌شود هم در زندگی رنجشان کم می‌شود هم در آخرت .

بنابراین این بحث دین مالی حضرت را اداره کردن این را کوچک نگیریم خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شاه آبادی را این عارف بزرگ استاد حضرت امام بود بسیاری از کاسب‌ها و بازاری‌های تهران شاگردش بودند خیلی از شاگردانشان بازاری‌های متدینی که در عین حال که کاسب بودند دنبال معرفت هم بودند اطراف این عارف با عظمت که حضرت امام ایشان را انسان کامل تعبیر قرار داده عارف کامل می‌دانست دنبال ایشان بودند .

یک مرتبه ایشان با تشر آمد به بعضی از همین شاگردانش گفت چه است که ما هر چه می‌گوییم گوش نمی‌دهید کار خودتان را می‌کنید در‌جا می‌زنید یا عقب گرد می‌کنید همین طور عمرتان دارد می‌گذرد بندگان خدا برق از چشمشان پرید گفتند چه می‌فرمایید گفت ما هر چه می‌گوییم شما گوش نمی‌دهید که آمدند خدمت آقا گفتند هر چه بفرمایید ما گوش می‌دهیم .

ایشان فرمودند که نمازهایتان اول وقت است بی بهانه و عذر هر روز یک زیارت عاشورا هم بخوانید خمستان را همه سالی یک بار حساب می‌کنند شما روزانه آخر روز حساب بکنید طبق این آیه هر کسی درآمدی پیدا کند همان موقع باید خمسش را بدهد اهل بیت یک فرجه داده‌اند که یک سال بگذرد اگر کسی خواست روزانه هم حساب بکند اشکالی ندارد ایشان فرمود احتیاط کنید این عمل را انجام بدهید هر روز حساب بکنید .

این را نمی‌خواهم به عنوان یک دستورالعمل حساب بکنم ولی مقصودم این است هم مسئله مالیشان هم عبادیشان این‌ها عمل کردند من وارد جزئیات نمی‌شوم بعضی‌هایشان صاحب کراماتی شدند از شاگردان آقای شاه آبادی توجه به این مسئله داشتند .

خمس حق اهل بیت است من قبلاً در آن قضیه‌ی حاج علی بغدادی قضایایی است که بعضی از فقهای ما طبقش نظرات فقهی را استنباط کردند قضیه‌ی حاج علی بغدادی که مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقبش ایشان فرمود که اگر چیزی در کتاب من نبود جزء این قضیه که خودم شنیدم خودم رفتم از حاج علی بغدادی که فرد بسیار صالح و با تقوایی است در خدمت مراجع نجف مرحوم کاظمینی قضیه را از خودش شنیدم جزئیاتش را قبلا گفته‌ایم .

این آقای حاج علی بغدادی وقتی خمسش را در نجف پیش مراجع نجف شیخ انصاری و بعضی از بزرگان حساب کرد داشت برمی‌گشت به بغداد حضرت ولی عصر علیه السلام را ابتدا به صورت ناشناس می‌بیند حضرت اسم می‌آورد که حاج علی کجا می‌روی شب جمعه است برگرد که زیارت جد ما کربلا را داشته باشی او می‌گوید شما از کجا من را می‌شناسی حضرت فرمود من چطور نمی‌شناسم آن کسی که حق ما را به وکلای ما می‌دهد او گفت چه حقی؟

گفت خمسی که امروز دادی چطور من نمی‌شناسم کسی که حق ما را به وکلای ما می‌دهد شهادت می‌دهم به این که تو مومنی .

خدا رحمت کند من از مرحوم آیت الله اراکی از استادشان شیخ عبدالکریم حائری شنیدم که آقای حائری ایشان می‌فرمودند که طبق همین قضیه دادن خمس به مراجع به عنوان وکیل حضرت امضا شده به عنوان وکلای حضرت حضرت راضی‌اند که خمس داده شود .

بنابراین هم خمس به عنوان یکی از انفاقات واجب هم بعضی از انفاقات مستحب مجلس گرفتن برای اهل بیت به خصوص سید الشهدا و فضایل را گفتن زیارت آن‌ها رفتن خرج آدم بکند هزینه بکند صدقه دادن روزانه هدیه دادن برای آن‌ها این‌ها همه خرج‌هایی است که در راه حضرت است ان شاء الله حساب می‌شود.

شریعتی: ان شاء الله خیلی ممنونم فردا ان شاء الله با حضور حاج آقای فرحزاد خدمت شما خواهیم رسید صحن تو و ضریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود.

اللهم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی


" مباحث یادی از امام زمان عج الله - حجت الاسلام عالی - برنامه سمت خدا - http://samtekhoda.tv3.ir "


مرتبط با تجدید عهد روزانه با امام زمان عج :

تجدید عهد روزانه با امام زمان علیه السلام (1)

تجدید عهد روزانه با امام زمان علیه السلام (2)


مباحث مربوط به امام زمان (عج):

آیا در بین یاران خاص امام زمان علیه السلام، خانم‌ها هم هستند ؟

یادی از امام زمان عج الله (1)

توضیح ویژگی زنده بودن امام زمان عج الله

دلایل زنده بودن امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف

توضیح در مورد رحمت، رأفت و مهربانی گسترده امام زمان (ع) (1)

توضیح در مورد رحمت، رأفت و مهربانی گسترده امام زمان (ع) (2)

توضیح در مورد ویژگی غایب بودن امام زمان (ع)

دلایل غیبت امام زمان علیه السلام

راه های ارتباطی ما با امام زمان (ع) در عصر غیبت - (1)

راه های ارتباطی ما با امام زمان (ع) در عصر غیبت (2)

رابطه‌ی امام حسین ( علیه السلام ) و امام عصر ( علیه‌السلام )

بررسی عدالت گستری امام عصر(عج) (1)

نقش امام عصر در تقدیر انسانها

وظایف فردی منتظران در عصر غیبت امام زمان عج الله

در محضر امام زمان عج الله بی ادبی نکنیم

وظایف منتظران – ادب زمان و مکان (1)

تجدید عهد روزانه با امام زمان علیه السلام (1)

چرا امام زمان عج الله به داد فقیران و گرفتاران نمی رسد ؟!

تبعیت از جانشینان امام زمان عج الله (1)

علائم ظهور و وظیفه منتظران (1)


برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ دعوت از دوستان برای مشارکت در بحث ↓
↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مباحث یادی از امام زمان (عج) (۴۳ مطلب مشابه)