ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ‏«ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ‏» ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ

http://musiceiranian.ir/63465-pashaei-46.html

ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ، ﯾﺎﺩﺵ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﺎﺩ


مرتبط:

میترسم که شاهد مرگ عزیزانم باشم

فکر می کنید نوع مرگتون ممکنه چطور باشه؟

دوست دارم زودتر از مادرم بمیرم تا مرگ اون و نبینم

گاهی اوقات در اوج خوشی به فکر مرگ می افتم

بعد از فوت یکی از همسایه ها ، نگرانم که مرگ منم نزدیک باشه

به خاطر فوت دوستم روحیه خوبی ندارم

با بیماری یا فوت عزیزان تون چطوری کنار میاید ؟

آیا برای مردن آماده اید ؟


کاربران خانواده برتر در مورد پست (مرتضی پاشایی درگذشت) ، (۸۰) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل متفرقه (دارای ۷۲۰ مطلب مرتبط)