به نظر شما اشکالی داره وقتی من و شوهرم که در دوران عقد هستیم بعد از بست و سه چهار روز که همدیگه رو میبینیم بخوایم با هم تنها باشیم؟ بخوایم تو خلوت خودمون باهم حرف بزنیم؟ یا وقتی میاد خونه مون بریم تو اتاق من و تنها باشیم ؟

ما که کار خاصی هم انجام نمیدیم، بیشتر وقت مون به صحبت میگذره یا فوقش یه ابراز محبتی به هم بکنیم!. همین ... آخه بعدش یه جورایی نگاه مون میکنن که من خجالت میکشم یا احساس عذاب وجدان میکنم... ما جوون مجردم تو خونه نداریم. حداقل شما کمکم کنید.

ممنونم از همگی شما عزیزان ...


مرتبط با سختی های دوران عقد:

تازه عقد کردم، می خوام از خانواده خانمم شکایت کنم 

از دوران عقد خیلی بدم میاد، اصلا ضرورتی داره؟

خانواده ی شوهر حق دارند عروس رو در دوران عقد پیش خودشون ببرن ؟

دور بودن از نامزد در دوران عقد و بعد عروسی

در چگونگی مدیریت دوران عقد راهنمایی می خوام

در دوران عقد هستم، مادرم سعی می کنه مچ ما رو بگیره