سلام
۱ - میگن وقتی شب خواب شخصی رو می بینی، اون شخصم به تو فکر می کنه !
۲ - میگن وقتی به شخصی زیاد فکر می کنی، اون شخص هم به تو فکر می کنه!
این دو تا حرف آیا خرافاته یا راسته، اگه راسته در چه حد؟ الان من شب یه نفر رو خواب دیدم، ایشون هم به من فکر می کنه؟، اگه آره چقدر تو فکر منه!؟، یه لحظه تو فکرش رفتم یا ساعت ها؟، یا این جور چیزها کلا خرافاته؟
ببخشید اگه سوالم چرته ولی درگیرش هستم !↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل پسران جوان (۱۵۳۹ مطلب مشابه) مسائل دختران جوان (۲۳۵۳ مطلب مشابه) مسائل متفرقه (۷۵۸ مطلب مشابه)