سلام دوستان

برای رشته آمار، کارشناسی ارشد برای اشتغال نیروی بیشتری می پذیره و بهتره یا مدرک کارشناسی؟
من لیسانس رشته آمار هستم...، هیچ شغلی ندارم...،‌ کنکور ارشد دادم تا چند روز دیگه نتایج میاد...، اما من موندم ادامه تحصیل بدهم یا نه؟

رتبه من با سهمیه ۵ درصد  ۱۲ شده اما خانواده بهم میگن ادامه تحصیل رو بذار کنار. برو سراغ یادگیری یک حرفه یا آرایشگری...چون برای اشتغال بیشتر کسی که لیسانس داره رو می پذیرن
و میگن وقتت رو برای یادگیری حرفه  بذار نه درس

اولویت اولم رو رشته علم داده ها زدم ولی با ظرفیت کمی که می پذیرن معلوم نیست قبول بشم...

یکی دوستان می گفت کنکور کامیپوتر می دادم بهتر بوده و در نهایت اگه قبول می شدم هوش مصنوعی میزدم بهتر بوده و خودش قصد این کار و داره... و به نظر خودمم هوش مصنوعی بهتره اما خب دیگه چون کنکور رشته خودم رو دادم مجبورم اگه تصمیم قطعی ام ادامه تحصیل شد ادامه بدهم... هر چند علم داده ها به هوش مصنوعی مرتبطه.

الآن من موندم چه کار کنم؟
ادامه تحصیل بدهم برای  شغل بهتره یا بدتر؟