سلام دوستان

برای رشته آمار، کارشناسی ارشد برای اشتغال نیروی بیشتری می پذیره و بهتره یا مدرک کارشناسی؟
من لیسانس رشته آمار هستم...، هیچ شغلی ندارم...،‌ کنکور ارشد دادم تا چند روز دیگه نتایج میاد...، اما من موندم ادامه تحصیل بدهم یا نه؟

رتبه من با سهمیه ۵ درصد  ۱۲ شده اما خانواده بهم میگن ادامه تحصیل رو بذار کنار. برو سراغ یادگیری یک حرفه یا آرایشگری...چون برای اشتغال بیشتر کسی که لیسانس داره رو می پذیرن
و میگن وقتت رو برای یادگیری حرفه  بذار نه درس