سلام

حتما بسیار شنیده اید که اگر کسی چشم را کنترل کند و به نامحرم نگاه نکند در زندگی زناشویی به همسرش بی محبت و سرد نمیشه چون دیگه مقایسه نمیکنه که بخواد نسبت به همسرش سرد بشه .

ولی این در حالی میتونه درست باشه که در جامعه چشم ها را با دستمال و یا چیزی ببندیم که به هیچ وجه نگاه ما به نامحرمی نیفته .

حتی اگر هم چشم پاک باشیم و نگاه را کنترل کنیم بالاخره بصورت اتفاقی خواهد افتاد آن وقت اگر ببینیم زنمان و یا شوهرمان نسبت به دیگران بدقیافه ترند و حتی زیبایی ندارند آیا آن وقت هم میشه گفت اگر کسی نگاه را کنترل کند به مقایسه و چشم چرانی و طمع به زنان و مردان دیگر پیدا نمیکند ؟

بالاخره ما در جامعه زندگی می کنیم هر چه قدر هم نگاه را کنترل کنیم آن چهره های زیبا از زنان و مردان که بدون قصد دیده ایم  وقتی در مقابل نظر ما بیاید و ببینیم زنمان و یا شوهرمان آنطور نیستند آیا واقعا میشود مقایسه نکرد و نسبت به همسرمان سرد نشیم ؟


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مشورت در ازدواج خانم ها (۲۲۴۳ مطلب مشابه) مشورت در ازدواج آقایان (۱۶۵۲ مطلب مشابه)