بذار بگم با زبون ساده، همین حسین حسینم از سر زیاده

اجازه شو به هر کسی نداده ...

 

 

↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۲۲۸ مطلب مشابه) ماه محرم (۱۱ مطلب مشابه)