خانما جواب بدید لطفا
شما چه انگیزه ای غیر از درامد دارید واسه رفتن سرکار؟، به سختی ها و خستگی هاش می ارزه؟، من مجبورم برم سرکار و از این موضوع ناراحتم قبلا خانه دار بودم و مجبور نبودم واسه مبلغ ناچیزی برم سرکار ولی الان مجبورم و خیلی عصبیم که باید تا اخر عمرم برم سرکار ..... اونم با مبلغ کم چون سواد و حرفه ای ندارم ...


پیشنهاد:

آموزش تنظیم وقت و تقسیم انرژی در زندگی زنان شاغل

خانم های شاغل چطور برنامه ریزی میکنند برای زندگی شون؟

خانم های شاغل چطوری برنامه ریزی میکنن که به کارهای منزل برسن؟

مادر شاغلم از این که پدرم رو تکیه گاه خودش نمی بینه، ناراحته


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
کسب و کار (۵۴۵ مطلب مشابه)