زیگموند فروید، روانشناس اتریشی و پایه گذار علم روان کاری، یکی از ده دانشمند بزرگ قرن بیستم می باشد

عقاید ایشان درباره علم روانشناسی فراوان است ولی در این پست به چند مورد آن اشاره می کنیم

🔵۱- گفتار درمانی

زیگموند فروید معتقد بود بیماری های روانی، حاصل تنش های بیرونی است؛ به همین جهت معتقد بود درمان هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت است و در این راه باید از طریق گفتمان، بخش های گذشته زندگی بیمار را بیرون کشید و برای آن راه حل پیدا کرد

به همین جهت روانکاو بودن کار دشواری است

🔵۲- کامل نبودن

فروید اعتقاد داشت هیچکس مرد کامل یا زن کامل نیست، و در روان هر کس درصد هایی از هر دو، با غلبه یکی بر دیگری وجود دارد

اگر این درصد ها مساوی باشد (یعنی هر دو بخش قابل توجهی از روان فرد را پوشش داده باشد) بر نوع رفتار بیرونی افراد نیز تاثیر می گذارد 


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مطالب کاربران (۸۱۲ مطلب مشابه)