سلام

راستش نمیدونم حرفایی که میزنم و درد و دل میدونید یا سوال ! من تو یه شهرستان کوچیک درس میخونم .. یعنی اینجا خوابگاه دارم ، چند وقت پیش با یکی از دوستام رفتم بیرون ، خیابون خلوت بود .. یه اتفاقی که من همش میشینیدم برام اتفاق افتاد !!  یه موتوری رد شد از کنارمون که یهو برگشت ... ما خیلی ترسیده بودیم .. ولی فکر نمیکردم ... !!!

موتوری نزدیک ما اومد و با سرعت خیلی زیاد و با دستش محکم زد به پشت من و رفت .. اون لحظه با تمام وجود داد زدم . پیش دوستم خیلی خجالت کشیدم . من چادریم و آرایشیم نداشتم . از درد نشستم وسط خیابون !! هدفشون از این کار چیه ؟! هنوز تمام بدنم درد می کنه . هنوز از موتووری هایی که نزدیکم میشن میترسم .. احساس میکنم با چادر بیشتر ترغیب میشن ، کِرم بریزن مریضاا .

یه دفعه دیگم تو اتوبوس یه مرده اومد پشت من وایساد و اذیتم کرد ولی اون موقع دهنم رو انگار گرفته بودن هیچی نمیتونستم بگم .. وقتی پیاده شدم یه نگاهی پیروزمندانه ای بهم زد ... لجن .. خدا همشونو لعنت کنه .. چرا با هر پوششی باید اذیت بشیم ما دخترا ؟ دلم خیلی شکست .. دختری که هیچ زیبایی یا خنده و ادا نداره ، اذیتش برای چیه ؟


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل دختران جوان (۲۳۱۳ مطلب مشابه)