در مورد موجود بودن بهشت و جهنم توضیحاتی بفرمایید .تکلیف برزخ افرادی که پیامبر ( در معراج) در بهشت و جهنم دیده اند، چه می شود؟
بهشت و جهنم موجود است و روایتی از امام رضا (ع) و امام صادق (ع) داریم که هر کس موجود بودن بهشت و جهنم را قبول نداشته باشد، از ما نیست .

یکی از دلایل وجود بهشت و جهنم ، دیدن بهشت و جهنم در معراج پیامبر است . پیامبر درهای بهشت و جهنم و نوشته های آنرا دید . یکی دیگر از دلایل وجود بهشت و جهنم آیات و روایاتی است که در قرآن آمده است ، در آیه 131 آل عمران می فرماید :بهشت برای متقین آماده شده است و جهنم برای کفار آماده شده است .

در سوره ی تکاثر داریم که اگر شما به آخرت یقین می داشتید جهنم و بهشت را می دیدید . یعنی اگر حجاب ها کنار می رفت شما بهشت و جهنم را همین الان می دید. امام صادق (ع) حوض کوثر را به بعضی از یاران شان نشان می دادند. یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گفتند که مرحوم طباطبایی فرمودند که من در مسجد سهله بودم ،در مقام ادریس نماز وتیره و سوره ص را می خواندم که دیدم من را بالا بردند و در مکاشفه حقیقت ص را دیدم که نهری در بهشت بود. ( در معراج، پیامبر در این چشمه وضو گرفتند و نمار خواندند).

پس بودند کسانی که در دنیا ،بهشت و جهنم را می دیدند. در قرآن داریم که الان جهنم کافران را فرا گرفته است یعنی فردی که گناه می کند و کافر است همین الان در عذاب است ولی خودش نمی تواند آنرا درک کند.

یکی دیگر از دلایل وجود بهشت و جهنم، تجسم اعمال ماست .عمل خوب و بد ما در این دنیا، یک صورت دنیایی ،یک برزخی و یک صورت قیامتی دارد .پس الان، اعمال ما تجسم پیدا می کند ولی ما بعد از مرگ می توانیم این اعمال را درک کنیم.

پیامبر در میان جمعی از اصحاب نشسته بودند و فرمودند که سنگی از لبه ی جهنم افتاد و هفتاد سال طول کشید که به قعر جهنم بیفتد و الان این سنگ به قعر جهنم رسید و همان موقع صدای شیون از خانه ای بلند شد و متوجه شدند که یکی از مشرکین که هفتاد ساله بود از دنیا رفت .او هویت جمادی مثل سنگ برای خودش درست کرده بود. پیامبر برزخ و قیامت افراد را می دیدند زیرا حجابی نداشتند .

پس همین الان، دنیای برزخی ما را احاطه کرده است و مسافت مکانی یا زمانی بین ما و برزخ یا قیامت نیست. این طور نیست که ما هفتاد سال بعد به برزخ برسیم زیرا برزخ همین الان موجود است و این طور نیست که هفتاد سال بعد عرصه ی قیامت بوجود بیاید.

منتهی اینها بطور لایه ای است و مراتب دارد یعنی رتبه ی عالم وجودی برزخ از دنیا بالاتر است و رتبه ی قیامت از برزخ بالاتر است . مثلا انسان با گیاه و حیوان فاصله ی مکانی یا زمانی ندارد بلکه از نظر مراتب فاصله دارد ، بنابراین گیاه و حیوان نمی تواند عالم دنیا را درک کند زیرا رتبه ی وجودی آنها ضعیف تر است .

پس الان برزخ و قیامت  وجود دارد ولی ما نمی توانیم آنرا درک کنیم زیرا حجاب ها نمی گذارد که ما آنرا درک کنیم و رتبه ی وجودی ما ضعیف شده است. اگر کسی بتواند رتبه ی وجودی اش را بالا ببرد می تواند ملکوت را ببیند .

برای از بین بردن حجاب ها باید  تعلقات دنیایی را کم کرد .الزامی وجود ندارد که انسان حتما بمیرد و بعد برزخ را ببیند . اگر دلبستگی های انسان قطع بشود انسان می تواند برزخ را ببیند، ممکن است که این قطع دلبستگی توسط مرگ اتفاق بیفتد یا بصورت ارادی باشد .

پس کسانی را که پیامبر در معراج می دید ، لازم نیست که حتما مرده باشند بلکه می توانند در کنار پیامبر باشند و پیامبر جایگاه آنها را در بهشت یا جهنم ببیند. تمام عوالم برزخ و آخرت وجود دارند ولی بخاطر حجابها ، ما آنها را درک نمی کنیم .


اصل عالم بهشت و جهنم موجود است ولی ما مصالح آنها را تهیه می کنیم و می فرستیم . پیامبر فرمود: زمین بهشت خالی است ،شما مصالح آنرا بفرستید . پیامبر در معراج  دیدند که عده ای از ملائکه قصری از طلا یا یاقوت درست می کنند ولی بعضی مواقع از کار دست می کشیدند و پیامبر از آنها سوال کرد که چرا کار نمی کنید ؟ آنها گفتند که ما منتظر مصالح هستیم . خشت و آجرهای قیامت همان اعمال ماست که با آنها قصرها را درست می کند. در بهشت به جز اعمال ما ، فضل خدا هم بهشت را می سازد. در قرآن داریم که همه چیز در بهشت است و ما هم به آن اضافه می کنیم . در جهنم، خدا چیزی به اعمال ما اضافه نمی کند.
یکی از خصوصیات بهشت این است که رنج ، غم ، خستگی ، دلزدگی و ملال در آنجا وجود ندارد .در آیه 34 فاطر داریم: خدا را شکر که حزن و غصه را از ما دور کرد ... آن خدایی که ما را وارد بهشت کرد ،در اینجا به ما رنج و خستگی نمی رسد .

از امام صادق (ع) سوال کردند که اگر فردی بهشتی باشد و قرار باشد که رنجی نبیند ولی بفهمد که یکی از نزدیکانش اهل عذاب باشد آیا می تواند غصه نخورد ؟

امام صادق (ع) فرمود: اینها فامیل را فراموش می کنند. شاید مقصود این است که دوستی های بهشتی، دوستی های خدایی است یعنی اگر کسی به جهنم رفته است یعنی با خدا دوست نبوده است ،بنابراین آنها فراموش می شوند، زیرا تعلقات بهشتیان الهی است .

حتی داریم که اگر کسی گناهی در دنیا انجام داده است و بعد توبه کرده باشد، در بهشت این گناهان را فراموش می کند تا غصه نخورد و شرمنده نباشد. پس در بهشت ،هر چیزی که باعث رنج بشود فراموش خواهد شد .در بهشت پیری، ضعف ،عیب های جسمی وجود ندارد .

پیامبر به عمه ی پیرشان گفتند که پیرها به بهشت نمی روند زیرا جوان می شوند و بعد به بهشت می روند. از فیض کاشانی داریم که از امام زمان (عج) سوال کردند که آیا در بهشت زاد و ولد هم وجود دارد که باعث سختی بشود ؟ امام فرمودند:  در آنجا نه دوران بارداری است نه وضع حملی است ،عادت ها و بیماریهای مخصوص زنها هم نیست، بچه داری هم نیست .اگر کسی بخواهد بچه داشته باشد می تواند اراده کند و دفعتاً فرزند دارد خواهد شد و سختی نمی کشد.

ان شاءالله چهره ی منور رسول اکرم برای همه جهانیان آفتابی بشود و همه تسلیم وجود مقدس آن حضرت بشویم .

ویژگی دیگر عالم آخرت زنده بودن و سرتاسر شعور است .درخت، سنگ ،میوه و هر چیزی که در بهشت و جهنم وجود دارد، دارای شعور و حیات است .

در سوره عنکبوت آیه 64 می فرماید: سرتاسرعالم آخرت حیات و شعور است. حضرت موسی زمینی را حفر می کرد ، کِرم ریزی را در سنگ دید و از خدا پرسید که چرا این کرم ریز را در دل سنگ آفریدی ؟

خطاب آمد که این کرم روزی چند بار می پرسد که چرا این انسان را خلق کردی؟ ما فکر می کنیم که فقط خودمان درک داریم و می فهمیم .

در روایت داریم که حتی درک برزخی حیوانات از انسان ها بیشتر است .پیامبر فرمود :زمانی که من چوپان بودم ،گاهی می دیدم که گوسفندان بی جهت می پرند و من از این کار تعجب می کردم ولی الان بعد از پیامبری فهمیدم وقتی در برزخ کافری را عذاب می کنند آنچنان ضربه ای به آن می زنند که تمام موجودات به جز انسان ها و جن ها، می پَرَند. ما حد و اندازه درک و شعور حیوانات را نمی دانیم. ما درک و شعور برزخی را در آخرت بدست می آوریم ولی موجودات دیگر این درک را دارند. تمام موجودات ذکر دارند. حیوانات حیات و شعور دارند که ذکر هم دارند.

در روایت داریم :حیوانی که در دام صیاد می افتد، ذکرش را فراموش کرده است .یکی از معجزات پیامبر این بود که مشتی از سنگ ریزه ها را برداشتند و دیگران صدای ذکر سنگ ها را شنیدند. معجزه پیامبر ذکر گفتن سنگ ریزه ها نبود بلکه باز کردن گوش دیگران بود. زیرا سنگ ریزه ها دائم الذکر هستند. فقط انسان است که ذکر را فراموش می کند.

مرحوم بانو امین اصفهانی می فرمودند که وقتی من تفسیر آیه همه ی عالم ذکر خدا را می گویند( سوره جمعه)، را می نوشتم ، من ذکر عالم را می شنیدم. زنده بودن عالم آخرت به این معنا است که در آنجا گوش ما باز می شود و الا در این دنیا همه موجودات زنده هستند . در آخرت چون درک انسان آخرتی بالا می رود و حجاب ها برداشته می شود، حقایق را می بیند و شعور آخرتی را درک می کند.

ثمره زنده بودن و شعور حیات برای فرد بهشتی این است که لذت هایش چندین برابر می شود. وقتی در بهشت تمام موجودات به بهشتیان سلام می دهند و ذکر می گویند، لذت خاصی به بهشتیان دست می دهد.

پیامبر می فرماید :در بهشت میوه هایی وجود دارد که بسیار به انسان نزدیک و در دسترس است .یکی از این میوه ها به ولی خدا ( همه  ی بهشتی ها اولیاء خدا هستند) می گویند که من را بخور قبل از اینکه میوه ی دیگری را بخوری یعنی میوه ها در خورده شدن از هم سبقت می گیرند تا جزئی از وجود ولی خدا بشوند. این لذت خاصی است.

از طرفی این شعور و درک آخرتی برای جهنمی ها باعث عذاب است. در آنجا آتش ، سنگ و ... با  جهنمی ها با قهر و غضب برخورد می کنند. این خیلی غصه آور است . در قرآن داریم که جهنم حرف می زند و به جهنم می گویند که آیا این ها برای تو کافی است و جهنم می گوید که من باز هم جا دارم.

در سوره فجر داریم که جهنم را می آورند. در روایتی از پیامبر داریم که وقتی جهنم را می آورند مثل یک حیوان درنده ،سرکشی می کند که اگر ملائک آنرا کنترل نکنند آسمان و زمین را می سوزاند. روایت دیگری داریم که جهنم مثل حیوان درنده ای است که طعمه اش را می بیند ،به طرف آن حمله می کند .طبق آیات قرآن صراط روی جهنم است . جهنم به مومنینی که از آن رد می شوند، خطاب می کند: ای مومن سریع رد شو، نور تو شعله ی مرا خاموش کرد. در قرآن داریم :خدا به آتش خطاب می کند به ابراهیم سرد باش. خطاب برای موجود با شعور است .

یکی دیگر از خصوصیات بهشت این است که لذت های بهشت با اراده ی ما درست می شود. لذت های این عالم با زحمت همراه است .حتی انسان برای آب خوردن، باید دستش را دراز کند و آب را بردارد. یعنی مقداری زحمت دارد. نظام عالم دنیا با دلیل و تدریجی است. اگر فرزندی بخواهد ایجاد بشود باید دورانی طی شود و زحمتی دارد. نظام آخرت ، تدریجی نیست و بدون زحمت است .

خدا در سوره زخرف آیه 71 می فرماید: در بهشت ،هر چیزی که شما میل کنید می آید. در جای دیگر داریم :هر چی که بخواهند می آید. اراده ی بهشتی اراده ی ولی خداست. شخص بهشتی ( با هر رتبه ای )هر چه بخواهد می شود. پیامبر فرمود : در بهشت ملائکه ای نزد فرد بهشتی می آید و نامه ای از طرف خدا ابلاغ می کند، از خدای حی قیوم به بنده ای که حی قیوم است: من هر چه بخواهم می شود، تو را طوری قرار داده ام که هرچه بخواهی بشود.

انسان در دنیا هم می تواند به این مقام برسد. اگر انسان در این دنیا بندگی کند و اطاعت خدا را بکند، صفات خدا در او ( در حد خودش ) ظهور می کند و کامل می شود. هر چه تسلیم تر باشیم این صفات بیشتر ظهور می کند. اگر انسان مواظب چشمش باشد و حرام را نبیند ،این چشم عین الله می شود و چیزهای دیگری را می بیند.

اگر کسی بندگی کرد در این دنیا اراده ی او اراده ی خدا می شود. در حدیث قدسی داریم : ای بنده ی من ، در این دنیا، تو از من اطاعت کن ،آنگاه هر چه بخواهی می شود همان طور که من هر چه بخواهم می شود. این رشد در این دنیا هم بوجود می آید.

مرحوم آخوند ملاعلی معصومی همدانی هم کلاسی امام خمینی بودند. ایشان می فرمودند: من در صحن امیرالمومنین نشسته بودم که دیدم بچه ای از گلدسته ی به پایین پرت شد. مردم مبهوت مانده بودند. یک باربری گفت: بایست. این بچه معلق ایستاد. مردم بچه را گرفتند و به مادرش دادند. از او سوال کردند که چه ذکری گفتی که خدا اجابت کرد. او گفت :یک عمر هر چه خدا گفت ،من چَشم گفتم و من الان  حرفی زدم و خدا هم چَشم گفت .این بخاطر بندگی فرد بود نه بخاطر ذکر او .این کرامات لحظه ای نیست بلکه بخاطر بندگی است.

ما می خواهیم با ذکر دعای مان مستجاب شود و وقتی دعای مان  مستجاب نمی شود از خدا گِله می کنیم. ما باید بندگی کنیم که این بندگی برای ما رشد ایجاد کند تا حرف ما به ملکوت برسد .اگر بهشتیان اولیاء خدا شدند بخاطر این است که از خدا اطاعت کردند و نتیجه ی عمل شان بهشت است که آنرا دریافت کرده اند. تمام اراده ی بهشتیان اراده ی خداست ولی اراده ها با هم فرق می کند.

یکی در بهشت خواسته اش گلابی است و یکی خواسته اش همنشینی با امیرالمومنین است . یکی دنبال بهشت است و یکی دنبال بهشت آفرین است .

سید کریم محمودی تهرانی معروف به سید کفاش عاشق امام زمان (ع) بود. ایشان در یکی از تشرفاتی که خدمت امام زمان (عج) رسیده بود، امام جای او را در بهشت نشان داده بود و او از امام سوال کرده بود که آیا شما هم در آنجا هستید؟ حضرت فرمود: خیر .

سید هم گفته من هم آنجا را نمی خواهم، من دنبال شما هستم .این همت بلند است . در دنیا همت ها هم متفاوت است .

فردی نزد پیامبر آمد و گفت :من در طائف از شما پذیرایی کردم ، پیامبر گفت که از ما چیزی بخواه. او گفت که من 200 گوسفند و یک چوپان می خواهم ، پیامبر اینها را تهیه کرد و گفت که همت او خیلی کم بود، چرا او همت پیرزن بنی اسرائیلی را نداشت؟ در زمان حضرت موسی خطاب رسید که از فلسطین به مصر برو و جنازه ی یوسف را هم با خودت ببر .


حضرت موسی گفت که من نمی دانم جنازه ی یوسف در کجا دفن است. خطاب رسید که از پیرزنی که در فلان جا است بپرس، حضرت موسی پیرزن را پیدا کرد و پیر زن برای او شرط گذاشت. خطاب رسید که شرط او را بپذیر. پیرزن گفت : من باید در بهشت همنشین تو باشم . این پیر زن همت بلند داشت. اگر کسی می خواهد که در بهشت همت بلند داشته باشد باید کارش را از این دنیا شروع کند.


چرا بهشت ملال آور نیست ؟

در آیه 108 سوره کهف داریم : بهشتیان درخواست منتقل شدن نمی کنند و احساس ملالت نمی کنند.

ما فکر می کنیم که بهشت باغ بزرگی است که بهترین لذت ها را دارد و ما بعد از چندین سال خسته می شویم .این فکر بخاطر این است که ما بهشت را با دنیا مقایسه می کنیم. جنس لذت های بهشت نو به نو می شود و شدت آن فرق می کند. چرا ما از بالاترین لذت های دنیا خسته می شویم ؟ انسان ذاتا دنبال کمال مطلق است و آن کمال مطلق خداست .

وقتی انسان لذت دنیایی را بدست می آورد فکر می کند که این کمال مطلق است ولی بعد از مدتی می فهمد که این نقص دارد. در بهشت نعمت ها و لذت هایی که به انسان می دهند همراه خداست .

در بهشت خدا رزق می دهد و شما دست و رضایت خدا را می بینید . این همان چپزی است که انسان به دنبال آن است و وقتی شما به این می رسید ، در واقع به کمال اصلی رسیده اید و دیگر دنبال چیز دیگری نیستید . زیرا چیز دیگری در کار نیست .

ما فقط دنبال خدا هستیم و اگر دنبال هر چیز دیگری برویم هیچ وقت سیر نمی شویم زیرا مطلوب ما خداست . افرادی که این را می فهمد ، به  دنبال خدا می روند و وقتی به آنها نعمتی می رسد می دانند که این نعمت از دست خداست و قدر آنرا می دانند. ما باید با نعمت ها درست برخورد کنیم .


" مباحث یاد مرگ - حجت الاسلام عالی - برنامه سمت خدا - http://samtekhoda.tv3.ir "


مرتبط با بهشت:

خدا چرا حورالعین ها رو آفرید تا ما زن های زمینی از حسودی بترکیم؟!

فکر کنید رفتید بهشت چی کار میکنید؟

توضیح در مورد بهشت و جهنم (1) - حاج آقا عالی در برنامه به سمت خدا

توضیح در خصوص ویژگی های بهشت و جهنم (3) - حاج آقا عالی در برنامه به سمت خدا

توضیح در خصوص ویژگی های بهشت و جهنم (4) - حاج آقا عالی در برنامه به سمت خدا

ویژگی های بهشت و جهنم  (5) و ادامه ترجمه سوره واقعه - حاج آقا عالی در برنامه به سمت خدا

آیا فقط آقایون هستن که تو بهشت بهشون خوش میگذره؟!

تو بهشت باید خورد و خوابید و ... ؟!
برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مباحث یاد مرگ (۷۹ مطلب مشابه) ویژگی های بهشت و جهنم (۶ مطلب مشابه)