به روزها دل نبند 

روزها به فصل که می رسند

رنگ عوض میکنند 

با شب بمان 

شب گرفته تاریک است اما همیشه 

یک رنگ است


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
صفحات شخصی کاربران (۲۳۴ مطلب مشابه)