سلام
راستش من خودم به خواب و ... اعتقاد ندارم و قبلاً خوندم که رویاهای صادقه فقط زمان های خاصی هست مثلاً قبل نماز صبح. و خب من خوابی که دیدم بعد طلوع آفتاب بود. و نمی شه گفت رویای صادقه هست. حدود چهار سال قبل این خواب رو دیدم ولی هنوزم کامل یادمه لحظه به لحظه اش.

و در واقع انگار همه ی اتفاقات در واقعیت اتفاق می‌افتاد و بعدش از خواب بیدار شدم انگار که خواب ندیده بودم و برام کاملاً خنده دار بود که یه خواب باعث شده من این طوری بشم.

و خب تو این چهار سال اتفاقی نیافتاده که من بگم خوابم داره تعبیر می شه و کاملاً فراموشش کرده بودم که چنین خوابی دیدم ولی یه چیزی (البته بگم اتفاقی در جهت تعبیر خوابم نبود فقط حرف یکی از دوستانم) باعث شد که دوباره یادش بیافتم و واقعاً دوباره انگار دیروز اتفاق افتاده و در واقعیت.


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل متفرقه (۷۵۸ مطلب مشابه)