یک مرد تا چند سالگی باید با بزرگترش بره خواستگاری؟ 

این که گفته میشه مرد باید با خانواده بره خواستگاری تا چند سالگی هست؟ مثلاً مرد ۴۰ ساله هم باید با پدر و مادرش یا بزرگترش بره خواستگاری و برای ازدواج اقدام کنه؟ یا دیگه لازم نیست و خودش تنهایی بره خواستگاری قابل قبول هست؟ ↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مشورت در ازدواج آقایان (۱۶۹۶ مطلب مشابه)