ما انسانهای ناسپاسی هستیم.
چون هر صبح که از خواب بیدار میشویم خدا را بخاطر آنکه دیگر به مدرسه نمیرویم، شکر نمیکنیم!


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
صفحات شخصی کاربران (۱۷۴ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی " شهلا شهلا ") ، (۳۹) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید