سلام
این منم:

(ツ)
>) )<
_/|_

اینم صفحه ی شخصیمه
صفحه ی شخصیم در اختیارتونه 
هر نظری پیشنهادی انتقادی داشته باشین هستم در خدمتتون
با خاطری خسته
دلی به تو بسته
دست از غیر تو شسته
در انتظار رحمتت نشسته ام
میدهی کریمی 
نمیدهی حکیمی
میخوانی شاکرم نمیخوانی صابرم
الهی احوالم چنانست که میدانی
و اعمالم چنینست که میبینی 
نه پای گریز دارم و نه زبان ستیز 
الهی مشت خاکی را چه شاید و از او چه برآید و با او چه باید
دستم بگیر یا ارحمن الرّاحمین


درخواست صفحه شخصی


کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی " پرتو خورشیدی ") ، (۱۷۰) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
صفحات شخصی کاربران (دارای ۱۷۸ مطلب مرتبط)