سلام امام زمانم

آمده ام پیشت ، تا گله کنم. این بار از خودم.
از بی توجه بودنم به مولایم.
از اینکه هر وقت در گرفتاری قرار میگیرم،یادت میکنم.
از اینکه کوچکترین کاری برای خوش حال بودنت ، انجام نداده ام.
از اینکه اگر تو را حس کنم ، زندگیم بهشت میشود و همچنان تو را حس نمیکنم.
از اینکه از تو چیزهای کمی میدانم و تلاشی برای شناختنت نمیکنم.
از اینکه اگر متنی از تو و در مورد خصوصیات و مهربانی ها و مظلومیت تو باشد یا آن را نمیخوانم ، یا اگر بخوانم ، سر سری و بی حوصله می خوانم.
گویی تو به ما احتیاج داری ، نه ما ب تو.
زمانی که حرفی یا متنی در مورد تو به من می رسد ، یک لحظه فکرش را هم نمیکنم ، شاید این متن ، شاید این حرف ، دعوتی باشد از سوی تو ، برای شناختت.
یک لحظه فکرش را هم نمیکنم ک شاید تو خواستی که نامت را ، یادت را ، جایی ، ببینم و یا بشنوم ، تا به سمت تو بیایم . 
مولای من بنده نوازی و من دور از در خانه ات.
مولای من،آمده ام گله کنم از انسانی که تورا ب فراموشی سپرده.
آمده ام گله کنم از کسی که یادت را در گوشه ی تاریک مغزش قرار داده.
از کسی که میداند تو مولای او هستی و همچنان دور از تو.
از کسی که میداند تو شفیع او هستی و همچنان خاموش از ذکر تو.
مولای من مرا به خاطر تمام بی توجهی هایم ببخش.
مرا به خاطر تمام روی برگرداندن هایم ببخش.
مولای من ،مظلوم عالم،خودت گفتی ، خودت گفته بودی ک مظلوم تر از من در عالم نیست.
مولای من . سخت است ، سخت است میدانم.میدانم اگر باشی اما فقط چون دیده نمیشوی ، به فراموشی سپرده شوی.....سخت است.
راست است ک میگویند، هر آنکس که از دیده رود ، از دل نیز رود.
مولای من اگر حاضر بودی .اگر در کوچه ی ما ، خانه ای داشتی ،اگر دیده میشدی،شاید باز هم فقط در موقع سختی ب پناه تو ، پناه میاوردم ، و فقط آن زمان تو را مولای خودم میدانستم.آری حتی آن موقع هم تلاشی برای شناختت نمیکردم.
شناختی که حاصلش یار تو بودن باشد.....پس بهانه است که می گویم اگر بودی ، اگر دیده میشدی یار تو بودم.
یار واقعی کسی است ک در زمان نبودت ، دلش را با یادت نگه دارد.
مولای من ، مرا ببخش ، مرا ببخش ، که در موقع سختی می گویم مگر مولای من نیستی ؟ مگر امام من نیستی ؟ نمیخواهی کمکم کنی ؟
میدانم تو آن قدر بزرگی ک نمیگویی مگر مولای تو نیستم ؟مگر امام تو نیستم ؟ پس چرا موقع نیاز به یاد منی ؟ پس چرا قدمی برای یار من بودن برای خشنودی من برنمیداری ؟

مولای من ، مرا ببخش به خاطر دور بودنم.
مرا ببخش به خاطر زندگیی که خالی از تو هست ، و زمانی ک خالی از تو باشد ، هیچ است.
مولای من مرا به خاطر زندگی هیچ و دل هیچم ، ببخش.
مولای من ، بنده نوازی میدانم،میدانم صدایم میکنی ، میدانم نگاهم میکنی،مولای من چشمانم را به صد لحظه ، نه ،هزار لحظه بگردان اشک بار تا شود رویم ز سیل اشک ها خیس و خجالت بار از دلی ک نشد خانه یار.....
امامم.مولایم.دلم از خودم پر است.
چرا اشکهایم نمی آید ؟ چرا اینقدر دلم سنگ شده ؟ چرا روحم به تقلا و جستجوی تو ب پا نمیخیزد ؟
مولای من ،مرا ببخش بخاطر گناهانم ،مولای من مرا ببخش بخاطر قضاوت هایم ، به خاطر ذهنی ک از هر چیزی پر شد جز یاد تو.
مولای من.من جز تو کسی را ندارم ، اگر کاری کرده ام ک تورا رنجانده ام ، مرا ببخش.مرا حلال کن . نزد خدایمان برای من شفاعت کن.میدانم دلیل دوریم ، گناه است.
شاید بهتر باشد بگویم ، گناه ، دلیل دوری من از توست.
اری تو بنده نوازی ، تو مهربانی ، تو مولایی ، مگر میشود از من دور شوی به خاطر گناه ؟ نه نه ، هرگز .
من گناه میکنم و از تو دور میشوم ، تو نزدیک میشوی حتی در زمان گناه و در حین گناه ، اما باز من با گناه دور میشوم.آری گناه ،بد دردی ست ، فراموشی میاورد ، بی توجهی میاورد.
پاک عالم ، مگر میشود با روحی پر از گناه ، با یادت اشک ریخت ؟
مولای من،من جز تو که را دارم،ب چ کسی روی بیاندازم؟
مولای من روی انداختن ب تو بزرگترین و بهترین عزت دنیاست.
خوشبخترین انسان عالمم ، وقتی ب یاد تو دلم می لرزد ، وقتی ب یاد تو چشمانم اشک میبارد.
مولای من ، خوشبخترین انسان دنیایم ، آن زمانی های پاکی ک برای شناختت ،مطلبی خاندم ، حدیثی خاندم.....
مولای من خوشبخترین انسانم زمانی که اخد صلوات هایم ، برای ظهورت دعا میکنم.
اما کاش معنی وعجل فرجهم را بهتر میدانستم ، بهتر درک میکردم.
اصلا ببینم ، مگر من معنی اللهم صل علی محمد و آل محمد را میدانم ؟
اصلا تا بحال گفته ام ، چرا باید به محمد (ص) و خاندان مطهرش درود بفرستم ؟
نکند همین ک بدانم حضرت محمد (ص) فرستاده خداوند است و اوردنده ی قران ، روحم را ارضا می کند ؟ فقط اینها مرا راضی میکند ؟
نه نه....چه قدر دورم از تو و پدرهایت.....چه قد دورم از خاندانت .....چه قد دورم از از فاطمه (ص) که قرار است تو منتقم او باشی.
چه قدر از شناخت پاک های عالم دورم.
مولای من چشمانم را خیس کن ، خیس کن .بگذار تورا اینگونه حس کنم.
بگذار روحم،به اشک در بیاید.
بگذار رویم از برکت یاد تو ،پاک شود.

" فرشته عشق "

برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ دعوت از دوستان برای مشارکت در بحث ↓
↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۱۶۹ مطلب مشابه)