یکی از دستاورد های معراج پیامبر، احادیثی قدسی است. در یکی از احادیث قدسی خدا می فرماید که وقتی هفت ویژگی در بنده ی من جمع بشود او عبد می شود:

تقوا داشته باشد، سکوت نسبت به حرفهای بیهوده داشته باشد ،ترسی از خدا داشته باشد ،به اندازه ی نیاز بخورد ،دنیا را هدف قرار ندهد زیرا من این را دوست ندارم و از خوبان خوشش بیاید چون من از این کار را خوشم می آید و در خلوتها از من حیا داشته باشد.

خیلی ها در جلوی جمع گناه انجام نمی دهند و حیا می کنند و این حیا ،حیا از مردم است که البته خوب است ولی حیا الهی این است که انسان در خلوت گناه نکند و خودش را حفظ کند.

حاج شیخ کریم حائری  می فرمودند که اگر من در خواب هم نامحرمی را ببینم چشم فرو می بندم. در زمان های ما خلوتگاه های زیادی وجود دارد مثل خلوتگاه های مجازی اینترنت یا نگاه کردن ماهواره یا کنار هم بودن دو تا نامحرم در ساعت های طولانی .

ابوبصیر که یکی از یاران امام صادق (ع) بودند به خانمی قرآن یاد می دادند و روزی ایشان با این خانم شوخی کردند. وقتی ایشان خدمت امام رسیدند امام فرمود: هر کسی در خلوت مرتکب گناهی شود خداوند برای او ارزشی قائل نیست. ابوبصیر خجالت کشید و توبه کرد.


پیامبر فرمود: در قیامت گروهی هستند که عذاب سختی دارند و خدا به آنها می فرمایند شما در خلوت گناهان کبیره انجام می دادید ولی وقتی با مردم بودید متواضع بودید.


این یک کار منافقانه است .این نشانه ی ضعف ایمان و باور انسان است .معنای اینکار کوچک شمردن خداست.


امام صادق (ع) می فرماید: اگر کسی خدا را حاضر و ناظر نداند، این کفر است و اگر خدا را حاضر بداند و باز گناه کند، خدا را کوچک شمرده است .

اگر کسی باور قوی داشته باشد دوربین خدا را در همه جا می بیند. امیرالمومنین از بازار رد می شدند که دید فردی قسم می خورد که قسم به خدایی که در حجاب و آسمانها است . حضرت پرسید چه کسی در حجاب است ؟ او گفت: خدا. حضرت فرمود: بین خدا و بنده حجابی نیست .این را بدان که تو هر جا هستی خدا هم هست.

یکی از اهل معرفت می گفتند که در نیمه شبی بلند شدم و دیدم که دایی ام در حال عبادت است و به او غبطه خوردم .دایی ام به من گفت که تو تا سحر بگو یا حاضر یا ناظر .

استادی به شاگردانش گفت که مرغی را در یک محل که کسی آنجا نیست سر ببرید و آنرا بیاورید. همه با خودشان یک مرغ کشته شده آوردند ولی یک نفر با خودش مرغی نیاورد و گفت که من جایی را پیدا نکردم که خلوت باشد زیرا در همه جا خدا ناظر بر اعمال ماست .

امام رضا(ع) می فرماید: پنج کار نکن و بعد هر کاری می خواهی بکن ، سر سفره ی خدا ننشین ، از سلطنت خدا بیرون برو، جایی برو که خدا تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن، وقتی عزرائیل می خواست جان تو را بگیرد او را بران و وقتی مالک نگهبان جهنم می خواست تو را به جهنم ببرد به او بگو نمی آیم .

ما تا جایی که می توانیم باید خلوتگاه های مفسده انگیز نداشته باشیم و از خلوت گاه ها فرار کنیم . در ضمن اگر چنین خلوت هایی پیش آمد اهل بیت می فرمایند که در این زمان ذکر خدا را زیاد بگویید.

پیامبر به یکی از اصحابش فرمود: وقتی در خلوت هستید ذکر خدا را بکنید. خوب است که انسان در زمان خلوت ، ذکر یا حاضر یا ناظر، یا رقیب یا رفیق را زیاد بگوید.

وقتی یوسف با زلیخا در خلوت بود، زلیخا روی مجسمه اش را کشیده بود زیرا از او خجالت می کشید و یوسف گفت که ما باید از خدا خجالت بکشیم و ذکر خدا را گفت و فرار کرد.

شیخ رجبعلی خیاط در شبی برای او زمینه ی گناه در خلوتی فراهم شد ولی او با خدا معامله کرد. و به خدا گفت که من از این لذت حرام می گذرم ، تو هم مرا تربیت کن و از آن موقع چشم و گوش او باز شد و نادیدنی ها را می دید و ناشنیدنی ها را می شنید. پس حیا یکی از صفات عبد شدن است.

یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ پیامبر در معراج سفارش به ولایت امیرالمومنین بود. امام صادق (ع) می فرماید: پیامبر صد و بیست بار به معراج رفتند و هیچ دفعه ای نبود مگر اینکه خدا سفارش ولایت را به پیامبر کرد.

سفارشی که به ولایت امیرالمومنین و فرزندانش شد بیشتر از سفارش به واجبات بود. ابن عباس می گوید: اولین کسی که علی را امیرالمومنین خطاب کرد پیامبر بود.

روزی با پیامبر نشسته بودیم و علی وارد شد و سلام کرد و پیامبر گفت :سلام امیرالمومنین. من تعجب کردم و پیامبر قسم خورد که هیچ چیزی در مورد علی نمی گویم مگر اینکه آنرا دیده ام.

پیامبر فرمود : در شب معراج دیدم که در همه ی درهای بهشت نوشته شده بود که قبل از خلقت آدم، مشیت خدا این بوده است که علی بن ابیطالب امیرالمومنین بشود.

بخاطر احترام ائمه به حضرت علی (ع)، آنها اجازه نمی دادند که کسی آنها را امیرالمومنین خطاب کند. فردی از امام صادق (ع) پرسید که ما می توانیم امام آخری یعنی مهدی را امیرالمومنین خطاب کنیم؟ امام فرمود: خیر. این اسم مخصوص جدمان علی است و کسی این اسم را بر خودش نمی گذارد مگر اینکه کافر باشد.

امام فرمود، بگویید: السلام علیک یا بقیة الله .از پیامبر سوال شد که خدا در معراج با چه زبانی با شما صحبت کرد ؟ پیامبر فرمود: با صدای علی . پیامبر وقتی این صدا را شنید، پرسید که خدایا تو با من حرف می زنی یا علی؟

خدا خطاب کرد: من دیدم تمام زوایای قلب تو پر از محبت علی است. بنابراین با صدای آشنا با تو صحبت کردم که آرامش بگیری .

پیامبر فرمود: من در هر طبقه ی آسمان که می رفتم ملائک به من خوش آمد می گفتند. جبرئیل گفت :ای محمد، اگر محبت علی در دل همه ی امت تو بود، خدا جهنم را خلق نمی کرد.

خدا به پیامبر فرمود که من یکی از اسامی خودم را برای تو انتخاب کردم ،من محمود هستم و تو محمد و علی را بعنوان جانشین تو انتخاب کردم و اسمی از خودم را بر او گذاشتم من اعلی هستم و او علی .

خدا فرمود : تو، علی، فاطمه، حسن و حسین از نور الهی خلق شده اید و اگر کسی به شما ایمان بیاورد پیش من مومن است و اگر کسی به شما ایمان نیاورد پیش من کافر است .

ای احمد، می خواهی جانشینان خودت را ببینی ؟ پیامبر فرمود: بله . خدا انوار پاک معصومین را نشان داد که بصورت حلقه ی وار دور خدا خضوع کرده بودند. ( در زیارت جامعه داریم :اهل بیت وقتی شما در عالم نور بودید در عرش الهی طواف می کردید. ) یکی از آنها مثل ستاره می درخشید که او مهدی بود. و خدا فرمود که او از ظلم ها انتقام می گیرد.


این انتقام شخصی نیست و بخاطر ظلم هایی است که که به مقام ولایت و امامت شده است. پس پیامبر دستور جانشینی را در معراج گرفت و بعد در قرآن داریم که آنچه به تو رسیده است را به مردم بگو . پیامبر به جز روز غدیر، در مکانهای دیگری هم مسئله ی جانشینی را مطرح کرده بود.

یکی دیگر از مشاهدات پیامبر در معراج دیدن بهشت و جهنم و دیدن بهشتی ها بود. معراج در سال سوم بعثت پیامبر بود. پیامبر وجود نوری ائمه را مشاهده کرد ولی بهشت و جهنمی که در عالم ملکوت است را دید .

 یکی از دستاوردهای معراج این بود که پیامبر بهشت و جهنم و خصوصیات آن را ببیند تا وقتی به مردم بشارت می دهد یا آنها را می ترساند، خودش به عین الیقین رسیده باشد. پیامبر فرمود : کسانی که پیامبر آنها را در حال عذاب دیدند عبارتند از : رباخوراران، زنان بی مبالات، کسانی که مال یتیم خورده اند و عالمان بی عمل . پیامبر عذاب آنها را دیده و توصیف کرده است .

پیامبر بهشت و خصوصیات بهشت را هم دید. پیامبر می فرمود: بهشت را دیدم که خالی بود و ملائک داشتند قصری می ساختند با خشتی از طلا و خشتی از نقره ، گاهی اوقات از کار دست می کشیدند و کار نمی کردند. پیامبر سول کردند که چرا گاهی اوقات کار نمی کنید؟ آنها گفتند که گاهی اوقات مصالح کار تمام می شود. یک سبحان الله والحمدلله و ... گفتن یا یک ذکر یک خشت است. با ذکر در آخرت به انسان قصر می دهند ولی در دنیا با این کلمات هیچ چیز به انسان نمی دهند.

پیامبر فرمود: در بهشت قصر زیبایی را دیدم که با یاقوت سرخ درست شده بود و خیلی جذاب بود. از جبرئیل پرسیدم این قصر برای کیست؟ جبرئیل گفت: برای کسانی که کلامش درست باشد ،روزه بگیرد ،همیشه اطعام کند و هر شب از خواب بلند بشود در حالیکه دیگران خواب هستند. ↓

حضرت علی (ع) فرمود: مگر چنین فردی پیدا می شود؟ پیامبر فرمود : پاکی سخن به این است که فرد بگوید سبحان الله والحمدلله ... و فردی که همیشه روزه است یعنی ماه رمضان را روزه بگیرد و کسی که همیشه اطعام می کند و به دیگران غذا می دهد، این همان کسی است که مخارج زن و بچه اش را تامین می کند و کسی هر شب بلند می شود و تحجر دارد یعنی کسی که بین نماز مغرب و عشا نخوابد.

آقا شیخ عبدالله گلپایگانی را در خواب دیدند و از ایشان پرسند که بعد از مرگ چه اتفاقی برای شما افتاد؟ ( روایت داریم وقتی کسی از دنیا می رود بازماندگان می گویند که چه چیزی گذاشت و ملائک می گویند که چه چیزی با خودش آورده است ؟)

ایشان گفتند که از من سوال کردند که چه چیزی با خودت آورده ای و من گفتم که من مشغول درس و تدریس بوده ام ، باز سوال کردند دیگر چه چیزی با خودت آورده ای ؟ گفتم : اشک ،توسل و زیارات و باز سوال کردند که چه چیزی آورده ای ؟ ایشان گفت که دستم خالی است . ملائک گفتند که تو گوهر گرانبهایی پیش ما داری .وقتی عده ای از دوستان تو به نجف آمده بودند تو پول نداشتی که آنها را میهمان کنی و گفتی که خدایا چرا باید وضع مالی ما این طور باشد ولی بعد پشیمان شدی و الحمدلله گفتی. این الحمدلله همان گوهری است که پیش ما داری .

خدایا کم ما را بپذیر، گناه زیاد ما را ببخش .


سوال – صفحه 106 قرآن کریم را توضیح بفرمایید.
پاسخ – اولین آیه این صفحه می فرماید: انسانهای با تقوا که در مجلس گناه هستند بشرط اینکه به گناهکاران تذکر بدهند در آنجا بنشینند و با آنها همراه نباشند. دراین صورت مواخده گناهکاران پای فرد با تقوا نوشته نمی شود.


" مباحث یاد مرگ - حجت الاسلام عالی - برنامه سمت خدا - http://samtekhoda.tv3.ir "


برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مباحث یاد مرگ (۷۹ مطلب مشابه)