رحمت عام خدا در دنیا شامل همه می شود ولی در آخرت رحمت خاص خدا شامل مومنین می شود. این رحمت خاص از کانال برترین عالم وجود یعنی پیامبر و اهل بیت جذب می شود و آنها این رحمت را تقسیم می کنند.

بخاطر همین لقب پیامبر رحمت للعالمین و قاسم یعنی قسمت کننده ی رحمت است. تمام کسانی که در مرتبه ی پایین تر از پیامبر هستند چه مومنین و چه گناهکاران ، چشم شان به شفاعت و دستگیری پیامبر است و به این مقام پیامبر، مقام محمود می گویند.

در سوره ی اسراء آیه 79 خدا به پیامبر دستور می دهد که اگر می خواهی به مقامی برسی که همه تو را ستایش بکنند، بخشی از شب را بلند شو و نماز شب بخوان .

در مورد پیامبر تحجر واجب بود. مرحوم طبرسی در مجمع البیان دارد که پیامبر چندین سال و به مدت طولانی بیدار می ماند و به عبادت می ایستاد و سنگینی بدنش را روی پایش احساس می کرد و بعد از مدتی بر اثر کثرت عبادت چشم های پیامبر  گود افتاده بود و پاهایش ورم کرده بود بعد آیه نازل شد که ای پیامبر، ما قرآن را نازل نکردیم که این قدر خودت را به سختی بیندازی.

پیامبر برای اینکه بتواند از همه دستگیری بکند این همه صدمات را تحمل می کرد. همه ی مفسرین شیعه و سنی گفته اند که این مقام محمود همان مقام شفاعت کبری است .

کلمه ی محمود از حمد یعنی ستایش می آید ،پیامبر کاری می کند که مورد ستایش همه می شود. پیامبر در روز قیامت چکار می کند که در قیامت همه او را ستایش می کنند ؟ پیامبر از همه دستگیری خواهد کرد.

سعدی در شعرهایش دارد که همه ی پیامبران تحت ظل رسول اکرم هستند. در عالم دنیا نمی توانیم همت محمد را بفهیم و آن در روز قیامت مشخص می شود. اگر می خواهی جوان باشی و عاشقی کنی ،طوری عاشقی کن که در آخرت سربلند باشی و عشق محمد را داشته باشی . پیامبر می فرماید: همه ی پیامبران زیر پرچم من هستند.

یکی از اهالی بصره خدمت امام باقر (ع) رسید و گفت که امیدوارکننده ترین آیه در قرآن کدام است . امام از او سوال کرد که به نظر تو امیدوار کننده ترین آیه کدام است ؟ او این آیه را خواند: ای کسانی که گناهی کرده اید و زیاده روی کرده اید خدا همه ی گناهان را می بخشد .

امام این آیه را خواند: ای پیامبر در روز قیامت آنقدر خدا به تو می بخشد تا خشنود بشوی . این همام مقام شفاعت پیامبر است. آیا این پیامبر راضی می شود که در قیامت خودش در لذت های بهشتی باشد و عده ای از اهل اسلام که خدا و پیامبر و اهل بیت را قبول داشتند و دشمن نبودند ولی شیطان آنها را به گناه کشید ،در عذاب باشند ؟

پیامبر برای مشرکین هم دلسوزی می کرد. در جنگ بدر وقتی سران مشرکین را اسیر کرده بودند و از جلوی پیامبر عبور می دادند پیامبر لبخند می زند. یکی از آنها گفت که تو ما را اسیر کرده ای و می خندی ؟ پیامبر گفت که خنده ی من برای این است که من شما را با غل و زنجیر به بهشت می برم ولی شما نمی آیید. پس این پیامبر در قیامت هم پادرمیانی می کند.

پیامبر که دارای این مقام است یعنی مقام دستگیری کل مردم ،راضی نمی شود که خودش در بهشت باشد و مسلمانان در عذاب بمانند و خدا آنقدر به او می بخشد تا پیامبر خشنود بشود.

امام سجاد(ع)  می فرماید: خدایا اگر من را به جهنم ببری شیطان خوشحال می شود و اگر به بهشت ببری، پیامبرت خوشحال می شود و من می دانم که تو خشنودی پیامبرت را می خواهی.

پیامبر و اهل بیت در شفاعت کردن هزینه ای پرداخت می کنند . ما چکار کنیم که آنها هزینه ی کمتری برای شفاعت ما پرداخت کنند؟

درجلد هشت بحارالانوار داریم که پیامبر در هنگام مرگ در بستر خوابیده بودند و جبرئیل نازل شد و گفت که بهشت برای شما آماده است و ملکوتیان برای استقبال شما صف کشیده اند .

پیامبر فرمود که برای امت من چه آورده ای ؟ جبرئیل گفت که چیزهایی که خدا به شما می دهد بغیر از چیزهایی است که به انبیاء دیگر می دهد،مقام محمود برای شماست و آنقدر خدا از انسانها به تو می بخشد تا خشنود بشوی .پیامبر گفت که الان چشمم روشن شد و  آنگاه پیامبر جان به جان تسلیم کرد.

پس مومنی که پیامبر و اهل بیت را دوست داشته است در عذاب باقی نخواهد ماند البته ممکن است که این شفاعت مدتی طول بکشد که این خیلی ترسناک است. هر لحظه ی قیامت برابر با سالهای دنیاست.

امیدوار کننده این است که آنها قطعا مومنین را دستگیری می کنند. به مرحوم کاشف القطاع خبر دادند که یکی از شیوخ عرب از دنیا رفته است و برای نماز میت به سراغ او می آیند. ایشان به کتابخانه رفت و در آنجا خوابید زیرا نمی خواست که برای این عرب که فرد صالحی نبود نماز بخواند. در خواب دید که این مرد عرب را برای دفن به صحن امیرالمومنین آوردند. چند جا را برای قبر کندند و به مانع برخورد کردند و بالاخره او را دفن کردند. بعد دید که دو تا ملک او را از قبر بیرون کشیدند و حضرت علی (ع) دستور داد که او را بیرون بکشند زیرا فرد صالحی نبوده است.

آن عرب به امیرالمومنین گفت که من سوالی دارم .اگر مرا بیرون بیندازید حق من است ولی الان مرا پیش دشمنان شما می برند و آنها می گویند که تو یک عمر سنگ علی را به سینه می زدی و آخر هم تو را پیش ما آوردند. پس علی چه شد ؟ اگر دشمنان این را بگویند من چه جوابی به آنها بدهم .

امیرالمومنین فرمان داد که او را رها کنند. علامه از خواب بیدار شد و به سمت حرم امیرالمومنین رفت .دید که شیخ عرب را آوردند و خواستند در چند محل او را دفن کنند ولی به مانع برخورد کردند و بعد او را دفن کردند و ایشان فهمیدند که رویایش صادقه بوده است . ایشان جلو رفت و برای میت نماز خواند.

پیامبر برای دستگیری هزینه ای را متقبل می شوند بخصوص برای افرادی که اهل جهنم هستند. کسی که در بهشت است جایش خوب است حتی اگر شفاعت شامل او نشود. کسی که اهل جهنم است پیامبر باید برای آنها زحمت زیادی بکشد تا ضامن آنها بشود.

سرپرستی مومنین پیامبر و آل معصوم هستند. آنها پدران این امت هستند. پدر برای اهل خانه هزینه می کند.

پیامبر فرمود: من و علی پدران این امت هستیم . آنها سرپرست هستند که انسانها را به قرب برسانند. آنها مثل پدر مسئولیت پذیر هستند و در راه ما را دستگیری می کنند. همانطور که پدر دلسوز سپر فرزندانشان می شود ائمه و امامان هم سپر بلا می شدند.

موسی بن جعفر می فرمود که من سپر بلای امتم شدم . در زیارت اربعین داریم که امام حسین (ع) خون قلبش را داد و سرش را بالای نیزه داد تا بندگان خدا را از ظلالت بیرون بیاورد. پس ائمه در دنیا برای شفاعت شان هزینه پرداخت می کنند.

در روایت داریم که وقتی شما در دنیا گناه می کنید اهل بیت شرمنده می شوند. امام صادق (ع) در بین یاران شان فرمودند که چرا شما پیامبر را ناراحت می کنید ؟ آنها گفتند که ما کاری نکردیم .امام فرمود : مگر نمی دانید که پیامبر ناظر بر اعمال شما است و او پدر شماست . وقتی شما گناه می کنید پیامبر ناراحت می شود.

پس پیامبر را ناراحت نکنید بلکه او را خوشحال کنید. پیامبر و اهل بیت سرپرستی بندگان را در دنیا و آخرت بعهده دارند تا آنها را به سمت خدا ببرند. پس  آنها سرمایه گذاری را در دنیا و آخرت تحمل می کنند.

حتی پیامبر و اهل بیت برای کسانی که حق الله و حق الناس بر گردن شان هست پا درمیانی می کنند و آبرو گرو می گذارند. پس آنها هم در دنیا متحمل سختی بوده اند و هم در آخرت ناظر و نگران آنها هستند و شفاعت می کنند.

داریم که اگر می خواهید به ما اهل بیت کمک کنید با تقوا باشید .  حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: با تقوای تان به علی کمک بدهید.

در بحارالانوار داریم که این کمک به اهل بیت کمک در شفاعت و دستگیری است .پدر مهربانی که در گردنه های سخت دست بچه اش را می گیرد و می برد تا پرت نشود و این بچه می خواهد دستش را بکشد، مثل ائمه است که ما انسانها با گناه دست مان را از دست آنها می کشیم و به سمت شیطان می رویم .اینکار باعث می شود که زحمت آنها بیشتر بشود و هزینه شان بالا برود .

بزرگواری می فرمودند که امام زمان (عج) فرموده که ما چاره ای نداریم جز اینکه شما را با خودمان ببریم. اگر این طور باشد در جایی باید بلایی سر ما بیاید که پاک بشویم . و ممکن است که آن بلا بیماری طولانی باشد تا شما پاک بشوید که باز هم در اینجا آنها ناراحت می شوند .


آنها فرموده اند که با پاک بودن و عفت با ما راه بیایید و محکم در صراط مستقیم پیش بروید.  با این کمک ما می توانیم هزینه ی اهل بیت را پایین بیاوریم. اهل بیت برای همه ی مردم هزینه ی می کنند ولی کسانی که دشمنی با اهل بیت کرده اند ، در روز قیامت اهل بیت از آنها حمایت نمی کنند. کسانی هم که مستضعف بوده اند اهل بیت از آنها حمایت می کند. از مرحوم رشتی در بعد از مرگ پرسیدند که وضعیت تو در آنجا چطور است. ایشان گفتند: شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد .

در روایات حدود بیست دسته شفاعت کننده نامبرده شده است.

دست اول خدا بعد پیامبر و بعد اهل بیت و دسته ی چهارم انبیاء الهی هستند که امت خودشان را شفاعت می کنند .

دسته ی پنجم علما هستند .در قیامت به عابد می گویند که به بهشت برو ولی به عالم می گویند که بایست و کسانی را که تربیت کرده ای ببین . 

دسته ی ششم شهدا هستند. داریم : انبیاء ،علما و شهدا هم شفاعت می کنند.  شفاعت خدا و پیامبر و اهل بیت نامحدود است ولی شفاعت بقیه شفاعت کنندگان محدود است .مثلا شهدا خانواده و دوستان شان را می توانند شفاعت کنند.

گروه هفتم ملائکه هستند ،مثل دو ملکی که اعمال ما را ثبت می کنند یا ملکی که سلام های زائرین را به امام حسین (ع) می رسانند.

هشتمین شفیع ما قرآن است . داریم که قرآن را یاد بگیرید که در قیامت شما را شفاعت می کند. قرآن در قیامت به زیباترین چهره نمایان می شود و به صف مسلمین می آید و مسلمین تعجب می کنند و فکر می کنند که جزو شهدا است و بعد به صف بالاتر می رود تا به زیر عرش الهی قرار می گیرد.

قرآن در آنجا از بعضی شکایت می کند و از بعضی شفاعت می کند. کسانی که با باطن قرآن ارتباط برقرار کرده اند شفاعت قرآن از آنها عمیق تر است .این حدیث در کافی است .

کمترین حدی که یک مومن می تواند شفاعت بکند تا سی نفر پایین تر از است . دهمین شافع رحم و خویشان هستند یعنی کسانی که بالاتر هستند خویشاوند پایین تر را شفاعت می کنند.

یازدهمین شفاعت ما اعمال صالح است .یکی از کسانی که دست ما را می گیرد اعمال ماست . داریم : شفیعی بهتر از توبه نیست. در جایی گفته شده که صلوات دست ما را می گیرد .

دوازدهمین شفیع همسایه است .بخاطر همین رابطه با همسایه در دنیا و در آخرت خوب است .

سیزدهمین شفیع بچه های سقط شده هستند. رحمت خاص شامل حال آنها می شود و دم بهشت می ایستند تا پدر و مادرشان بیایند.

چهاردهمین دسته شفیع دوست است .کسانی که دوستی شان در دنیا صادقانه است در آخرت هم دست همدیگر را می گیرند.

پانزدهمین دسته فقرا هستند. فقرای مومنی که با عزت زندگی کردند خدا برای آنها جبران می کند و به آنها شفاعت می دهد. آنها خانواده ی خودشان را شفاعت می کنند که فقر را تحمل کرده اند. صلوات، توبه، راست گویان، مجاهدین و دانشجویانی که علم مفید کسب می کنند می توانند شفاعت بکنند.

انشاء الله ما جزو کسانی باشیم که از شفاعت گسترده ی اهل بیت بهره مند بشویم .


" مباحث یاد مرگ - حجت الاسلام عالی - برنامه سمت خدا - http://samtekhoda.tv3.ir "


برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مباحث یاد مرگ (۷۹ مطلب مشابه)