از عوامل رفع فشار قبر صدقه و نماز شب اول قبر برای میت است . دیگری نماز شب است که اگر فرد خودش بخواند فشار قبر او برداشته می شود . دیگری خواندن قرآن است . اگر کسی برای خودش قرآن بخواند بخصوص سوره های یاسین و ملک و سوره ی تکاثر هنگام خوابیدن و مداومت بر خواندن سوره ی زخرف . هم چنین قرآن خواندن بر سر قبر مرده بخصوص خواندن سوره ی یاسین و ملک . دیگری پاشیدن آب روی قبر بخصوص هنگام دفن و هر بار که برای زیارت اهل قبور می رویم .دیگری گذاشتن جریرتین در کفن است . دیگری مرگ از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه است . هر کس بین او دو وقت فوت کند خدا عذاب را از او بر می دارد . دیگری دفن در اماکن مقدس بخصوص کربلا و نجف .

البته درست است که خیلی از این امور اعمال میت در زمان حیاتش نبوده است و اعمالی است که دیگران برای میت انجام می دهند و این تفضلات خاص الهی است منتها برای کسی که صلاحیت حداقلی برای این تفضلات الهی را داشته باشد . یعنی اینکه حق الناس عمده ای برگردنش نباشد و ظلم فاحشی از او سر نزده باشد .

ممکن است که خطاهایی هم کرده است ولی خدا درهای لطفی برای این افراد باز کرده است . اگر هنگام دفن چهل نفر بگویند که ما از این فرد بدی ندیدیم و فرد خوبی بود خدا او را می آمرزد .

اینها باب تفضلات الهی است که صلاحیت حداقلی را داشته باشد اما اگر کسی آبروی کسی را برده یا مال کسی را خورده باشد با این چیزها فشار قبر از او برداشته نمی شود.

دمیَری در کتاب حیات الحیوان نقل می کند که یکی از حکام مصر از دنیا رفت . حکومت قاری قرآنی را با حقوق خوب سر قبر او گذاشت که برایش قرآن بخواند . بعد از دو روز دیدن که قاری نیست . او گفت من دیگر قرآن نمی خوانم . شبی در خواب روح متوفا با من درگیر شد که هر آیه ای که تو می خوانی من را عذاب می دهند .

مثلا به آیه امر به معروف می رسی ، من را کتک می زنند که چرا این کار را نکردی و ... برای فرد ظالم ، این قرآن خواندن فایده ندارد که عذاب قبر او را کم کند .

دیگری هدایا و خیرات و مبراتی است که زنده ها به برای متوفا هدیه می کنند مثل نماز و خیرات . خیراتی که فرزند صالح برای متوفا می فرستد . مدت فشار قبر بستگی به آلودگی ها دارد .اگر آلودگی ها و گناهان فرد زیاد باشد باید مدت زیادی عذاب آنها را پس بدهد . لذا این هدایا بسیار می تواند موثر باشد .

در روایت از پیامبر داریم که حضرت عیسی از قبرستانی رد می شد و متوجه شد که فردی در فشار قبر است . سال بعد از همانجا رد شد و متوجه شد که عذاب قبر از او برداشته شده است . علت را خداوند پرسید. خطاب رسید که این شخص فرزند صالحی داشت که به حد بلوغ رسید و کارهای خوب کرد و بواسطه آن خدا از گناهان صاحب قبر گذشت .

البته کارهای خیر انجام دادن خوب است ولی مهم این است که میت خودش خیر و صالح باشد .

یکی دیگر از عواملی که رفع فشار قبر می کند در مورد خانم ها است .

پیامبر فرمود که سه دسته از زنان فشار قبر ندارند و در قیامت با دخترم فاطمه زهرا مشهور می شوند .

یکی زنانی که با فقر شوهرشان بسازند و با او مدارا می کند با فرض اینکه شوهر کوتاهی نمی کند ولی درآمدش کم است .

دیگری زنانی که با بداخلاقی شوهرشان بسازند . البته این حدیث معنایش آزاد گذاشتن مرد در بد اخلاقی نیست . در روایات ما تاکید کرده اند که اگر مرد بداخلاقی در خانه داشته باشد فشار قبر می بیند . اگر مرد بداخلاق باشد بالاخره زن باید کوتاه بیاید .

دیگری زنی که مهریه ی خودش را ببخشد. مهریه حق زن است و می تواند آنرا مطالبه بکند . مرد هم باید بنا را بر پرداختن مهریه بگذارد ولی زندگی زوجین یک معامله ی حقوقی نیست . زندگی بر اساس رفاقت ، اخلاق و سازش است . پس اگر زنی مهریه اش را ببخشد یا آنرا در زندگی بیاورد و باری از دوش شوهرش بردارد ، فشار قبر از او برداشته می شود.

خدا برای اینکه تعادلی در خانواده بوجود بیاید خیلی زیبا عمل کرده است . در حدیث به مرد توصیه ی اکید کرده است که خانواده ی خودش را در رفاه نسبی قرار بدهد و توسعه ایجاد بکند و از طرفی به زن توصیه کرده است که اگر مرد زحمت کشید و نتوانست ای رفاه را فراهم کند تو با او بساز .

از طرفی به مرد توصیه کرده که خوش اخلاق باشد و اگر بداخلاقی باشد عقوبت دارد و از طرفی دیگر گفته که اگر مرد بداخلاق بود و زن با او ساخت ، فشار قبر از زن برداشته می شود.

از طرفی به مرد گفته شده که هنگام ازدواج مهریه را بعنوان یک دِین ببیند و باید بدهید .در روایت داریم که اگر مردی بنا را بر این بگذارد که مهریه را ندهد این دزدی است و سرقت بحساب می آید و از طرفی به زن توصیه شده که مهریه را سبک بگیرد زیرا مهریه برای ایجاد مهر است و هدیه ای است که مرد به زن می دهد . کینه ی سنگین عداوت و دشمنی می آورد. حتی اگر زن می بیند که بخشیدن مهریه محبت ایجاد می کند آنرا ببخشد و با خدا معامله کند تا فشار قبر برداشته بشود .

این موهبتی برای خانم ها است که اگر در فشار قرار گرفتند برای اینکه جو تفاهم در خانه ایجاد بشود ابدیت را برای خودشان بخرند .

و آخرین عامل بحث ولایت و محبت اهل بیت است . مهمترین عامل در برداشتن فشار قبر محبت اهل بیت است .

ما در هنگام احتضار و سکرات موت ، هنگام قبض روح و آمدن ملکه ی مرگ ، هنگام ورود به عالم برزخ ، هنگام سوال نکیر و منکر ، هنگام فشار قبر و دیدن مناظر هولناک قیامت به اهل بیت نیاز داریم . در هیچ لحظه ای از دنیا و آخرت ما بی نیاز از دستگیری اهل بیت نیستیم .

دستگیریهای اهل بیت شامل کسی خواهد بود که در دنیا دستش را به اهل بیت داده باشد.

شفاعت اهل بیت مثل واسطه گیری های دنیایی نیست که با خواهش و تمنا بخواهند کاری را راه بیندازند . شفاعت اهل بیت سرمایه گذاری است که اهل بیت برای بعضی ها انجام می دهند .

شفاعت شامل حال بعضی ها نمی شود. بعضی ها نمی توانند شفاعت اهل بیت را جذب بکنند. اهل بیت می خواهند که دست او را بگیرند ولی او دستش را به آنها نداده است . دستگیری و شفاعت اهل بیت از دنیا شروع می شود. یعنی اینها بگونه ای شروع به تربیت و دستگیری می کنند . شبیه به معلمی که برای تعلیم و تربیت شاگردان سرمایه گذاری می کند . در بین این شاگردهای شیطان و تنبل و باهوش هست . برای همه ی آنها زحمت می کشد . در موقع امتحان از شاگردی زحمت خودش را کشیده باشد و نمره کم بیاورد معلم به او کمک می کند و معلم به تناسب صلاحیت و لیاقت کمک هایی می کند . آیا کسی که اصلا به مدرسه نیامده است می تواند از کمک معلم برخوردار بشود ؟

حالا اگر کسی در دنیا به کلاس اهل بیت نیامده است که درس اهل بیت را بگیرد . درس آنها صراط مستقیم است .

پیامبر فرمود که صراط مستقیم یکی است بقیه اش انحرافی است . اگر کسی در این دنیا در کلاس آنها ننشیند از هدایت آنها بهره ای نمی برد. این مثل شاگردی می ماند که در کلاس معلم نبوده است . پس او نباید آخر سال توقع ارفاق داشته باشد و شفاعت شامل حال او نخواهد شد .

در بین معصومین شفاعت امام حسین (ع) تاکید شده است . خدا در آخرت به امام حسین (ع) شفاعت عجیبی داده است زیرا دستگیری عجیبی در دنیا داده است . شفاعت همان هدایت و دستگیری است . امام حسین (ع) در دنیا بخاطر شهادتش در قلبها نفوذ کرده است و همه حق طلبانه را جذب کرده است . شفاعت در آنجا تابع هدایت در این دنیا است .

کسی که هدایت شد شفاعت را در آن دنیا می گیرد . حتی امام حسین با شهادتش بعضی از افرادی که مسلمان هم نیستند جذب کرده است . بخاطر همین خدا به امام حسین (ع) شفاعت گسترده ای داده است .

در زیارت عاشورا می خوانیم که شفاعت حسین را در بدو ورود به عالم قبر و بعد از مرگ نصیب من بکن .

در کتاب کامل الزیارة که استاد شیخ مفید این کتاب را نوشته است ، امام باقر (ع) می فرماید : اگر فضایل زیارت اباعبدالله را می دانستند جانشان برای این کار پر می کشید . جزو فضایل زیارت امام حسین (ع) ( گاهی زیارت یک جمله است السلام علیک یا اباعبدالله ، السلام علیک رحمة الله و برکاته ) این است که عالم قبر توسعه پیدا می کند و خدا او را از فشار قبر در امان نگه می داد و از ترس سوال منکر و نکیر او را در امان می دارد .

مرحوم رجبعلی خیاط با عده ای وارد قبرستانی شدند و ایشان به امام حسین (ع) سلام داد . از او سوال کردند که این سلام برای چه بود؟ ایشان گفتند که بوی خوشی را استشمام می کنید ؟ آنها گفتند : خیر . از مسئول قبرستان پرسید چه کسی را اینجا دفن کرده اند ؟

مسئول گفت که یک ساعت پیش فردی را دفن کردند و رفتند . آنها سر قبر رفتند . ایشان گفتند که صاحب این قبر از محبین و متوسلیان اباعبدالله بوده است و ایشان برای دفن او بر قبر آمده اند و بخاطر همین عذاب از این قبرستان برداشته شد .

مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در وصیت نامه اش می نویسد که دستمالی که من برای امام حسین (ع) گریه کرده ام در کفن ، روی سینه ام بگذارید . بعد تابوت من را در حسینه ام ببرید . یک سر عمامه ی من را به تابوت و یک سر آنرا به منبری که بر روی آن خوانده می شد ببندید و آنجا روضه بخوانید . اینها به شفاعت اعتقاد عجیب داشتند.

وقتی نظام رشتی از دنیا رفت ، پرسیدند که در عالم قبر وضعت چطور است ؟ گفت : شکر خدا را که در پناه حسینم در عالم از این خوبتر پناه ندارم . کسی که حب اباعبدالله در قلبش است تردید نکند .

وقتی من او را دوست دارم کم کم می خواهم مثل او باشم . امام حسین (ع) خیلی از کسانی که با منبر و خدا قهر بوده اند آشتی داده است و این اثر همان محبت است .

منظور ما از محبت اهل بیت ، محبتی است که انسان از آنها تربیت پذیر شده باشد یعنی بگونه ای کلاس آنها نشسته و دست به دست آنها داده است و فقط در حد ادعا نبوده است . اگر من رنگی از آنها در زندگی خودم نگرفته باشم و سعی نکنم که آثار کمالات معلمین بزرگ را رد زندگی ام پر رنگ تر بکنم معلوم است که درسی نگرفته ام و در این کلاس شرکت نکرده ام و ادعای شرکت در آن کلاس را داشته ام . ما باید سعی کنیم که آثار این محبت در زندگی مان بیاید .


" مباحث یاد مرگ - حجت الاسلام عالی - برنامه سمت خدا - http://samtekhoda.tv3.ir "


برای مطالعه نظرات کاربران در این مورد، کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ مطالب مشابه بیشتر در دسته بندی(های) زیر ↓ :
مباحث یاد مرگ (۷۹ مطلب مشابه)