به کجا می نگری ؟
از بازار ها که می گذری ...
 نگاهت را که می چرخانی ....
رنگ و لعاب ها دلت را می لرزاند
با دقت نگاه کن !
آن دورها دختری در میان جمعیت خودنما می درخشد !
چشمانت را ببند
به ندای فطرتت گوش کن
با وقار و متانت از کنارد عبور می کند
صدای پایش را می شنوی ؟
حواست باشد برادر
او محتاج نگاه تو نیست
او محتاج  "غیرت و مردانگی " توست
واژه ی همسر فقط با نگاه آرام و بی آلایش او معنا می شود !
حواست هست ؟
به کجا می نگری ؟

یا علی


" پسر ناآرام "


برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ دعوت از دوستان برای مشارکت در بحث ↓
↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۱۸۴ مطلب مشابه)