سلام خدمت کاربران

من سخت احتیاج به نظرات شما دارم شما رو به سید شهدا کمکم کنین داره زندگیم از هم می پاشه . من یه خانمم ، زندگیمو بی نهایت دوستدارم جونم برا مرد خونم در میاد اوهم خیلی دوستم داره ، اصلا پر توقع نیستم به او هم گفتم همین قدر شما رو دارم انگار تموم دنیا رو دارم.

بماند خوبی هام، اما بدی هام اینه که کوچکترین چیز دلمو میشکنه ، بهم میریزم ،چهره ام تابلو میشه ، زود از کوره بدر میشم .

شوهرم گفته دیگه خسته ام کردی ما بدرد هم نمی خوریم وقت مشاوره هم گرفتم برم، زود رنجم این حرف شوهرم دنیا رو بچشمم سیاه کرده ، دارم دق میکنم ، به ایشون قول دادم تغییر کنم و الا ترکم کنه . خانمها آقایون متاهل شما رو بخدا منو کمک کنین چکار کنم خوب بشم ؟

چه کارایی نکنم آقایون شما بگین شما از خانمتون چه انتظاری دارین؟ میدونم مرتب و لباس شیک نظافت خونه کم توقع بودن غر نزدن غذای خونگی ، اما مشکل من کم صبری و زود باختن خودمه، اینا ارامشو از همسرم گرفته .

کمکم کنین ازتون همتون ممنونم به درد دلم گوش کردین .


کاربران خانواده برتر در مورد پست (به شوهرم قول دادم تغییر کنم وگرنه ترکم کنه) ، (۳۶) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مشورت در شوهرداری (دارای ۷۳۱ مطلب مرتبط)