اگر زنی 2 روز قبل از شوهرش کتک خورده باشه و در حالی که  هنوز جای کبودی رو صورت و بدنش نرفته شوهر با پررویی تمام درخواست رابطه یجنسی کنه آیا زن در این شرایطم موظفه قبول کنه؟

چطور میتونم خودمو به مردی بسپرم که هنوز صدای التماس کردنم بهش برای اینکه دست از کتک زدنم برداره تو سرم می پیچه؟

آیا تو این شرایطم اگه بگم نه مورد لعن فرشته ها قرار میگیرم؟!

من از لحاظ روحی واقعا نمیتونم بپذیرمش

زن تحت هیچ شرایطی حق نداره دست رد به سینه شوهرش بزنه؟

واقعا همیشه باید تمکین کنه؟

مرتبط با بُعد جنسی شوهرداری:

می خوام حس مردانگی رو در شوهرم زنده کنم؟

چطور تا آخر عمر برای همسرم جذابیت جنسی داشته باشم

نکاتی برای شوهرداری - خانوم ها بخوانند

من نمیدونم چطور شوهرم رو مجذوب خودم کنم

مجموعه پست های "تسخیر قلب احساسی شوهر"

چه جوری بلای شوهرم بشم ؟!

راه های نازکردن واسه شوهر

رموز عشوه گری و تسخیر قلب شوهر

آموزش گرم کردن شوهر سرد شده !

چکار کنم شوهرم دوستم داشته باشه ؟

چطور به تقاضای رابطه جنسی شوهرمون نه بگیم که ناراحت نشه؟