می‌گویند جنایت شاهچراغ کار خود نظام بوده! 

 دلیلشان چیست؟

 می‌گویند چون پوستری که نظام پس از فاجعه منتشر کرده، چند ساعت قبل طراحی شده! پس خودشان از قبل خبر داشتند!!

 اما در این فایل ببینید چگونه این ایدهٔ شیطانی به ذهن کثیفشان رسیده و آن را اجرا کرده و یک عده هم گول هم‌فکر خود را خورده و این خبر را منتشر می‌کنند؟!!
 کاری از: آنتی فکت

ایتا

Roshangari_ir