داعش تفاوتی بین ایرانی ها قائل است؟!

از عاملان جنایت شیراز

کار خود نظام است!!!

حمایت از قیام علیه حکومت رافضی‌ها را ادامه می‌دهیم!

بعد از شیراز نوبت کدام شهر است؟!

محدود شدن هشتگ‌ شاهچراغ در اینستاگرام

از ما داغداران حرم شاهچراغ به معترضین (اغتشاشگر)

https://gbartar.blog.ir