باطل ضعیف است، قدرتی ندارد، و نمی‌تواند رشد کند! مگر جایی که حق سکوت کرده باشد.

منبع: http://eitaa.com/joinchat/404946944Ceab6f2b794