احساس خوبی دارم

همه چیز درست می‌ شود


تو خواهی آمد


و دهان تاریک باد را خواهی دوخت


آمدن تو یعنی


پایان رنج‌ ها و تیره‌روزی‌ ها


آمدن تو، یعنی آغاز روزی نو


کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی "عذرا ****") ، (۵۴) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
صفحات شخصی کاربران (دارای ۱۸۲ مطلب مرتبط)