احساس خوبی دارم

همه چیز درست می‌ شود


تو خواهی آمد


و دهان تاریک باد را خواهی دوخت


آمدن تو یعنی


پایان رنج‌ ها و تیره‌روزی‌ ها


آمدن تو، یعنی آغاز روزی نو


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
صفحات شخصی کاربران (۱۷۵ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی "عذرا ****") ، (۴۲) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید