بدهکار مهربونی قلب یه زنم / که از بچگی صدام کرده پسرم بدهکار یه مرد که خود عشقه / بدهکار خودش و چروک دور چشمش

🧡🙏🏻من هیچم و خدایا در تو در هیچ من همه ای 🙏🏻⁩🧡

هر که از چیزی بترسد از آن فرار میکند و هر که از خدا بترسد به او پناه می‌برد❤