آن روز ها دروازه ای برای شهادت داشتیم و حال معبری تنگ ...
هنوز برای شهید شدن فرصت هست، دل را باید پاک کرد!
 
 

همه آرزویم این است که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم، برسم به آرزویی

خدایا! عاشقم کن...

 
 
 

 


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
صفحات شخصی کاربران (۱۷۵ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی "زندگی ب شرط سید") ، (۳۳۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید