قدوس است خداوند ما " پروردگار دارنده سپاهیان


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
صفحات شخصی کاربران (۱۷۴ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی " اریوبرزن ") ، (۱۷) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید