سلام

آیا هر مردی که گرم مزاج باشه، در روابط زناشویی هم تواناست ؟


کاربران خانواده برتر در مورد پست (بین گرم مزاج بودن مرد و توانایی ارضای جنسی همسرش ملازمتی هست ؟) ، (۸) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل مردان (دارای ۲۹ مطلب مرتبط)