تو قامت بلند تمنای ای درخت 
همواره خفته است در آغوشت آسمان 
بالای ای درخت 

دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار 
خنیاگر غمین خوش آوایی ای درخت

کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی " جنگل بان ") ، (۱۴) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
صفحات شخصی کاربران (دارای ۱۸۲ مطلب مرتبط)