سلام

اگه کسی بعدا بخواد با دختری قرار بذاره یا اون رو ببینه ولی فکر میکنه که کم رویی موجب میشه که مقابل اون ضعیف عمل کنه باید چیکار کنه ؟ قرصی، دارویی ، ترفندی یا مطلب روانشناسی چیزی هستش بتونه مفید فایده باشه ؟

تشکر


کاربران خانواده برتر در مورد پست (کم رو بودن و ضعف در برخورد با جنس مخالف) ، (۲۶) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل پسران جوان (دارای ۱۴۰۵ مطلب مرتبط)
ابراز علاقه برای ازدواج (دارای ۵۷ مطلب مرتبط)
خودسازی در پسران (دارای ۱۴۳ مطلب مرتبط)
روش های اجتماعی تر آقایان (دارای ۷۱ مطلب مرتبط)