سلام

نمیدونم باید چیکار کنم ، سالهاست توے این دنیام ، اما الان که به خودم نگاه میکنم ، میبینم هیچ هنر و مهارت بخصوصے ندارم ... راستش من پسرم ، به ریاضیات و فلسفه علاقه دارم اما هیچوقت توے علایقم تلاش جدی نکردم ، من دانشجوے ورودے ام ، هر وقت وارد هر کدوم از علایقم شدم و خواستم تلاش کنم ، پے در پے شکست خوردم ...

وارد هیچ چیزے نشدم مگر انکه شکست خوردم ، انقدر اعتماد به نفسم رو از دست دادم که مطمئن نیستم دیگه در توانم باشه مهارت جدیدی پیدا کنم ، چیزی از آموخته هاے گذشته هم یادم نیست ؛ ذهنم خیلے آشفته است ... امواج قلبم متلاطم تر از هر موجے هستش ... میشه گفت ، اعتماد به نفسمو به کلے از دست دادم ، دیگه ساده ترین چیز هارو هم در توانم نیست یاد بگیرم ، دیگه نمیتونم ...

 زندگے براے من چیزے نیست که دیگران میبینن ، زندگے من یک تراژدے به تمام معناست. تازه گے ها به ریاضیات علاقه مند شدم ، که البته فهمیدم من براے موفقیت ساخته نشدم ،  ابزار لازم ندارم برای هیچ کاری ، با اینکه خلاقیت و هوش بدے ندارم ، اما در هیچ چیزے به اندازه ے یادگیرے ضعف ندارم حتے در ساده ترین مفاهیم ... پیچیده ترین مفاهیم رو میتونم فکر کنم بنویسم ، طورے که فرد عادے متوجه نمیشه چی میگم ، اما یک صدم این توانایے رو در یاد گیرے ندارم ... )

ساده ترین مفاهیم منو مضطرب میکنه ، ترس اینکه نتونم ، بیشتر از نتونستن آسیب زده بهم ، با تصور اینکه در علایقم توانایے ندارم ، زندگے تلخ تر از هر تلخے میشه برام. دیگه از این زندان خسته شدم ...

دیگه خسته شدم از آدمے که هیچ مهارتے نداره ، از آدمے که شجاعت نداره ، از آدمے که شکست میخوره ، از آدمے که هیچ توانایے خاصے نداره ، آدمے که ذهنش کار نمیکنه ، خسته ام از این آدم ترسو 

خسته ، خسته ... 

میخوام ساحل آرامے باشم که هیچ چیز لذت بخش تر از تماشاے طلوع و غروب در اون جا نیست ، میخوام منظره ے غروب ام این شکلے باشه ... ، همچنان باد میوزد و خیال مرا تا دور دست ها میبرد ...


کاربران خانواده برتر در مورد پست (زندگی من یک تراژدی به تمام معناست) ، (۱۷) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
موفقیت در زندگی (دارای ۵۲ مطلب مرتبط)
خودسازی در دختران (دارای ۳۷۳ مطلب مرتبط)
خودسازی در پسران (دارای ۱۴۳ مطلب مرتبط)
افزایش اعتماد به نفس (دارای ۲۴ مطلب مرتبط)