ایا این گفته درسته که خودارضایی بدتر از زناست؟ بار گناهش بیشتر از زناست؟


کاربران خانواده برتر در مورد پست (خودارضایی بدتر از زناست؟) ، (۵۵) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل اعتقادی (دارای ۱۰۶۶ مطلب مرتبط)