با سلام 

برایم خواستگاری آمده که چندین جلسه صحبت کردیم و قراره مراسم ها نیز گذاشته شده ولی یک سری مسائل باعث دو دلی من شده است ، هر دو از نظر تحصیلات و فرهنگ خانوادگی تقریبا در یک سطح قرار داریم، ایشان صداقت دارند و خیلی با ادب هستند و به زن ها احترام میگذارند و ویژگی های اخلاقی خوب زیادی دارند. 

من در شمال شهر بزرگ شدم و سطح مالی مان از ایشان بالاتر است و خانه ای که قرار است ما در آن زندگی کنیم در جنوبی ترین نقظه ی شهر قرار دارد، اگر به ایشان بگویم در محله ی ما خانه اجاره کن به احتمال زیاد قبول میکند ولی میترسم بعدا نارحتی شان را ابراز کنند که من او را از خانواده اش جدا کردم چون تمامی اعضای خانواده اش در همان ساختمان سکونت دارند . 

برای مهریه خانواده شان مهریه ی خیلی کمی تعیین کردند که البته به اندازه ی مهریه ی دیگر خواهر و برادرانشان است و باز میترسم مهریه ی بیشتری بگویم و باعث کدورت بین من و سایر اعضای خانواده اش شود .  

این آقا قبلا با کسی تا مرحله ی نامزدی پیش رفته ولی از طرف خود ایشان با علت موجه ای قضیه تمام شده ولی خودشان به دروغ به من گفتند من اولین کسی هستم که به خواستگاریش رفتند در حالی که خانواده اش به ما گفته بودند من هم وقتی این را گفتند به روی حودم نیاوردم ولی میترسم که در زندگی هم آدم دروغ گویی باشند. 

و آخر اینکه ایشان در این چند جلسه یک بار هم برایم گل نیاوردند در حالی که دیگر دارد همه چیز رسمی میشود، خودشان میگویند خسیس نیستند ولی این طور به نظر میرسد. 

لطفا مرا راهنمایی کنید.


کاربران خانواده برتر در مورد پست (یک سری مسائل باعث شده در قبول خواستگارم تردید کنم) ، (۲۶) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل خواستگاری (برای دختران) (دارای ۱۴۴ مطلب مرتبط)
مشورت در ازدواج خانم ها (دارای ۲۲۲۹ مطلب مرتبط)
مسائل دختران جوان (دارای ۲۲۶۳ مطلب مرتبط)
رفتارشناسی پسران برای ازدواج (دارای ۴۵۷ مطلب مرتبط)