سلام

جدیدا متکدیانی رو می بینیم، البته بیشتر خانم هستند که میان درست مسیر راه آدم و جلوی دستگاه های عابر بانک ها می شینن که با برداشت پول طرف مجبور بشه کمکشون کنه. یعنی طرف و تو رودربایستی میذارن که حتما کمک کنه یا وقتی از کارتش پول برمیداره همون لحظه  عذاب وجدان بیاد سراغش که  باید کمکش کنم . 

یعنی از راه روانشناسی وارد میشن. خود من به شخصه دست خیر دارم و جایی نیاز باشه کمک میکنم اما با این ترفند اصلا موافق نیستم. مخصوصا که طرف می بینه خانمی و میدونه که از روی احساس و دل رحمی کمکش میکنی بیشتر بهت می چسبه. به تازگی ام خیلی زیاد شده .

من ترجیح میدم از دستگاه دیگه ای کارت بکشم چون تکدی گری رو دوست ندارم از هر نوعش و از این کار بشدت بدم میاد نظر شخصی منه‌. 

نظرتون و بفرمایید.


کاربران خانواده برتر در مورد پست (به متکدیانی که روانشناسانه گدایی می کنند کمک کنیم ؟!) ، (۱۱) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل اجتماعی روز جامعه (دارای ۵۲۴ مطلب مرتبط)