سلام
تا حالا فکرکردین چرا امام زمان عج اینقدر مهربونه؟
اول میخوام یه داستان از یکی از پیامبران بهتون بگم.  وقتی که حضرت ابراهیم به عرش رفت از اسمان اول به کره زمین نگاه کرد و دید دو تا جوون در حال گناه کردن هستن اونا رو نفرین کرو اون دو تا جوون هم مردن.
به اسمان دوم که رسید دید دو حوان دیگه در حال گناه کردن هستن اونا رو هم نفرین کرد و اون هم مردن. در اسمان سوم این اتفاق باز هم تکرار شد حضرت ابراهیم خواست اونا رو هم نفرین کنه که ندا آمد ای ابراهیم در اینده امامی می اید که هزار و چند سال گناه کردن امت خود را میبیند اما نفرین نمیکند در حالی که تو با دیدن چند گناه صاحبان انها را نفرین کردی.
حال ببینید حضرت ابراهیم باوجود اینکه پیامبر بود اما طاقت دیدن گناه کردن امتش را نداشت. اما امام زمان ما  بیش از 1143 سال است که گناهان ما را میبیند و به جای نفرین کردن هفته ای دو بار به جای ما به درگاه خدا گریه و توبه میکند به امید اینکه هفته ی بعد که نامه ی عملمان به دستش رسید حداقل یک گناه را ترک کرده باشیم. تا کی میخواهیم اینگونه ادامه دهیم؟


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۰۶۲ مطلب)