آیا اگه واقعا زنان ناقص العقل بودن خدا تربیت نسل بشر رو به این موجودات ناقص العقل میسپرد؟
چه کاری مهتر از تعلیم و تربیت یه انسان؟
آیا کار به این مهمی رو میشه به یه ناقص العقل سپرد؟
آیا یه ناقص العقل میتونه یه انسان کامل رو تربیت کنه؟
چرا این کار بر عهده مردان گذاشته نشده؟


کاربران خانواده برتر در مورد پست (آیا زنان ناقص العقل هستند ؟) ، (۲۵) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل متفرقه (دارای ۷۱۹ مطلب مرتبط)