عروس خانم ها به خاطر درد شب اول عروسی که ناشی از پاره شدن پرده بکارتشان ترس دارند ، این ترس که یک ترس روان رفتاری یعنی ترس فکری – ذهنی است و به صورت فیزیکی نیست (یعنی عملا وجود ندارد بلکه در ذهنمان نقش بسته ) . مثلا شما میخواهید عملی را انجام دهید که واقعا درد دارد مثل عمل جراحی واقعا درد دارد و این نوع ترس از نوع ترس واقعی است .

ولی در اینجا در شب زفاف ترس واقعی نیست . ترس در اینجا ناشی از چند مورد است که در دوره بلوغ به بعد با آن در ارتباط بوده ایم . ما از دوره بلوغ در مورد شب زفاف شنیده ایم :

1-پارگی

2-خونریزی

3-درد و فشار

خانم ها بزرگترین ویژگیشان لطیف بودن است . پس در اینجا یک جنس لطیف با 3 واژه پارگی ، خونریزی ، درد و فشار روبه رو می شود. خب معلوم است که خانم با داشتن ویژگی لطافت از این شب هراسان خواهند بود.

اما آیا این سه عبارت واقعی اند؟ یک بخش از ترس شب زفاف مربوط به گمان ما در مورد این سه عبارت است.

حل مشکل

اصلا در کل مفهوم پارگی غلط است . در شب زفاف چیزی با عنوان پارگی وجود ندارد .اصلا پرده ای نیست که پاره شود .اگر در دهانه رحم پرده باشد پس خون پریود چگونه خارج ی شود؟ اینجا پرده نیست بلکه یک حلقه است (یک حلقه باز) که دارای سوراخ است و از آن خون پریود میتواند خارج شود.پس عبارت پارگی غلط است و باید بجایش از بازشدگی استفاده کرد.چون در اثر ورود آلت تناسلی مرد از سوراخ وسط حلقه گشاد شدگی رخ می دهد.

میرسیم به عبارت خونریزی،وقتی عضو مرد وارد سوراخ حلقه می شود این حلقه باز می شود گشاد می شود خونریزی رخ میدهد. خونریزی رخ می دهد چون این حلقه بافت و مویرگهای خونی دارد. با توجه به تفاوت پرده های بکارت ، همه ی عروس خانم ها خونریزی را تجربه نمی کنند .

اندازه سوراخ حلقه ها و شکل حلقه ها متفاوت است .در برخی سوراخ حلقه بزرگ است و عضو مرد به راحتی عبور کرده و خونریزی مشاهده نمیشود ولی در برخی کوچک است و گشاد شدگی سوراخ از کناره های حلقه رخ می دهد و سبب میشود چند سی سی خون دیده شود ولی در اصل خود پرده چون عصب درد ندارد ، دردی را از طریق خود پرده در اثر گشاد شدگی احساس نمیکینم.پس عبارت پارگی و درد ناشی از پارگی بکارت اشتباه می باشد.

و همچینین در مورد عبارت درد و فشار ، گفتیم پرده دارای عصب درد نیست پس چرا درد داریم؟ این درد در خانمها در شب زفاف به دلیل انقباضات ماهیچه ها می باشد .دلیل این نوع انقباضات هم بر میگردد به آموزش ما ، به عقاید و گمانهای ما در مورد شب زفاف . چون در ذهنمان باور کرده ایم که در این شب پارگی بکارت همراه با خونریزی و فشار توسط همسر و بنابراین دردهاش شدید را خواهیم داشت.

به عنوان مثال میخواهید آمپول بزنید، تزریقاتی به شما میگوید انقباض نکنید .چرا؟ چون هر چقدر انقباض کنید و ماهیچه تان را بیشتر فشار دهید ، باید تزریقاتی برای وارد کردن آمپول فشار بیشتری را وراد کند و نتیجه آن درد و خاطره تلخ خواهد بود.

در شب زفاف با استفاده کردن ژل لوبریکانت برای لیزی و تغییرات گمانهایمان در مورد شب زفاف شب خاطره انگیزی را برای خود و همسرتان رقم بزنید.


بیشتر بخوانید ...
راهنمای شب زفاف برای داماد ها
برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
راهنمای زوج های جوان (۱۱۰ مطلب) مسائل جنسی دوران عقد (۳۹۴ مطلب) راهنمای شب زفاف (۶۶ مطلب) مطالب کاربران (۵۶۵ مطلب)