سلام
۱ - میگن وقتی شب خواب شخصی رو میبینی اون شخصم به تو فکر میکنه !!
۲  - میگن وقتی به شخصی زیاد فکر میکنی اون شخصم به تو فکر میکنه!!

این دو تا حرف آیا خرافاته یا راسته اگه راسته در چه حد؟؟ الان من شب یه نفرو خواب دیدم ایشونم من تو فکرشونم؟؟؟ اگه آره چقدر تو فکر شم!؟ یه لحظه تو فکرش رفتم یا ساعت ها؟؟ یا اینجور چیزا کلا خرافاته؟ ببخشید اگه سوالم چرته ولی درگیرشم!!

پیشنهاد مدیر :
بعد از یک سال و نیم قطع رابطه ، هنوز بهم فکر میکنه ؟
علت بی خوابی های شبانه اینه که کسی به ما فکر می کنه ؟موضوعات مرتبط :
مسائل متفرقه